You are here

Casestudier

Sverige: Kvinders arbejdsmiljø og forebyggelse af muskel- og skeletbesvær

19/03/2020 Type: Casestudier 13 sider

Dette casestudie beretter om et initiativ i Sverige til generelt at skabe opmærksomhed om og forbedre kvinders sundhed på arbejdspladsen og specifikt at sænke risikoen for, at de udvikler muskel- og skeletbesvær. Under dette initiativ blev arbejdstilsynsførende trænet til at integrere ligestillingsaspektet i deres almindelige praksis.

Derefter førte de tilsyn på arbejdspladser og i sektorer med en overvægt af kvinder og indledte drøftelser med arbejdsgiverne de steder, hvor risikoforebyggelsesforanstaltningerne var utilstrækkelige. Initiativet øgede bevidstheden og medvirkede til at ændre tankegangen, men der er behov for ændringer på politisk plan for at integrere ligestillingsaspektet i udformningen af politikker. 

  • Download i: