You are here

11/10/2016

Analyserapport om EU's og medlemsstaternes politikker, strategier og programmer vedrørende befolkning og arbejdsstyrkens aldring – faktablad

Info sheets
77776-0.jpg

Her gives et kort sammendrag af EU-OSHA's analyserapport om EU's og medlemsstaternes politikker og foranstaltninger til håndtering af de udfordringer, der opstår på grund af Europas aldrende befolkning. Der gøres kortfattet rede for de faktorer, der påvirker udviklingen af politikker, og de udfordringer, som politikerne står over for, når arbejdslivet skal forlænges, og ældre arbejdstageres arbejdsegnethed samtidig styrkes. Samtidig drøftes de supranationale og nationale forhold, der påvirker udviklingen af politikker, og der gives en kort beskrivelse af situationen i de enkelte lande og af EU's nugældende lovgivningsmæssige og politiske rammer. Desuden fremlægges overvejelser vedrørende udviklingen af fremtidige politikker.