You are here

Publikationer

Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær i bygge- og anlægsbranchen: eksempler fra INAIL's incitamentsordninger

10/12/2020 Type: Politik/Diskussion 16 sider

Dette debatoplæg ser på forekomsten af muskel- og skeletbesvær i bygge- og anlægsbranchen i EU og navnlig Italien, og på hvilke arbejdsopgaver, der udgør en risiko for arbejdstagerne, f.eks. manuelle løft og ubekvemme arbejdsstillinger.

Oplægget fokuserer på vibrationer som en signifikant risikofaktor, idet arbejdstagere, der betjener redskaber og maskiner, udsættes for hånd-, arm- og helkropvibrationer.

Der gives information om standardiserede metoder til vurdering af risici forbundet med biomekanisk overbelastning, og oplægget rummer eksempler på projekter finansieret af INAIL, det italienske statslige institut for arbejdsulykkeforsikring, rettet mod at hjælpe bygge- og anlægsvirksomheder med at nedbringe risikoen for muskel- og skeletbesvær.

  • Download i: