You are here

Casestudier

Belgien: Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær som en prioritet i den nationale strategi og kampagne for forebyggelse af muskel- og skeletbesvær

19/03/2020 Type: Casestudier 10 sider

Dette casestudie viser, at muskel- og skeletbesvær berører mere end halvdelen af arbejdstagerne i Belgien og er en stigende årsag til fravær på arbejdspladsen og langvarigt handicap. Betydningen af muskel- og skeletbesvær samt forebyggelsen heraf anerkendes i den nationale arbejdsmiljøpolitik og de nationale strategier og kampagner på arbejdsmiljøområdet. Et vigtigt element er samarbejde med eksperter for at give en evidensbaseret politisk tilgang.

Den strategiske tilgang fokuserer på fordelene ved forebyggelse af muskel- og skeletbesvær for arbejdstagerne, arbejdsgiverne og samfundet. Lovgivningen er målorienteret. Problemernes art og årsager (og konsekvenser) beskrives, og der gives oplysninger og værktøjer til at håndtere dem.

  • Download i: