You are here

18/12/2015

Det Forenede Kongerige – arbejdsmiljørådgivningen i Sheffield og dens rolle i forbedring af adgangen til psykologiske terapiformer

Casestudier
73250-0.jpg

Sheffield Occupational Health Advisory Service (arbejdsmiljørådgivningen i Sheffield – SOHAS) yder fortrolig støtte vedrørende jobfastholdelse og rehabilitering af personer med erhvervsbetingede lidelser. I 2009 indgik SOHAS et partnerskab med Improving Access to Psychological Therapies (forbedret adgang til psykologiske terapiformer – IAPT) for at yde specialiseret beskæftigelsesrådgivning til patienter med psykiske lidelser, der var blevet henvist til psykologbehandling, og hjælpe dem med at forblive på arbejdsmarkedet. Ved hjælp af en ændret Wellness Recovery Action Plan (handlingsplan for genoprettelse af helbredet – WRAP) udarbejder man handlingsplaner for klienten med henblik på tilbagevenden til arbejdet. Disse diskuteres med arbejdsgiveren for at maksimere andelen af personer, som vender tilbage til arbejdet. Blandt alle brugere af tjenesten mente 95 %, at tjenesten bidrog til, at de kunne beholde deres arbejde, mens 32 % fortalte, at de ellers ville have forladt deres arbejde. Kommunikation var en central succesfaktor, både mellem tjenesten og det sundhedsfaglige personale og mellem den enkelte og arbejdsgiveren, og dokumentationen af rehabiliteringsprocessen gennem handlingsplanerne spillede ligeledes en vigtig rolle. WRAP-værktøjet vil være egnet til andre typer af erhvervsrelaterede sundhedsproblemer under forudsætning af, at der findes en tjenesteudbyder i stil med IAPT.

  • Download i mime-format (!størrelse) til: