You are here

09/03/2016

Det Forenede Kongerige – "Wellbeing Programme" i Northumbrian Water Group

Casestudier
74893-0.jpg

Northumbrian Water Group Limited (NWL) leverer og forvalter spildevandssystemer. 30 % af den samlede arbejdsstyrke er over 50 år. – Sygefravær på grund af lidelser i bevægeapparatet og stress koster 1 mio. GBP om året. NWL's "Wellbeing Programme" (program for velvære) sigter mod at forebygge helbredsproblemer, inden de bliver kroniske. Fra 2006 er afdelingslederne blevet uddannet i at identificere problemer hos de ansatte, føre relevante diskussioner og henvise til de tjenester, som medarbejderne har adgang under virksomhedens "Wellbeing Programme". . Siden 2008 har RehabWorks tilbudt tidlig fysioterapi til medarbejderne, både efter henvisning fra medarbejderen selv og fra ledelsen. Der sendes anbefalinger til arbejdsgiveren, og der sendes en rapport til arbejdstagerens egen læge. Stressreduktion har været et fokusområde for organisationen siden 2010, og afdelingscheferne er uddannet i at håndtere følsomme situationer. Derudover ydes der fortrolig rådgivning til medarbejderne/familierne, når dette er nødvendigt. Sygefraværet på grund af lidelser i bevægeapparatet er faldet med 40 %, og stressrelateret sygefravær er faldet med 13 %. Ledelsen har rapporteret om større engagement hos medarbejderne. Succesfaktorerne omfatter inddragelse af forskellige interessenter i organisationen, herunder HR-afdelingen, tillidsfolk, afdelingsledere og arbejdstagere, eksterne støttepersoner og mangfoldigheden af foranstaltninger. Processerne kan overføres, navnlig når der forefindes programmer for bistand til medarbejdere.

  • Download i mime-format (!størrelse) til: