You are here

09/03/2016

Spanien – Foranstaltninger til fastholdelse af erfarne arbejdstagere hos ISS Facility Services

Casestudier
74891-0.jpg

ISS Facility Services leverer facility services og ejendomsadministrationstjenester. Ud af 29 835 ansatte har 1 834 ret til seniorydelser. Arbejdet er fysisk og mentalt krævende, så man indførte foranstaltninger rettet mod beskyttelse af ældre arbejdstageres helbred i henhold til kollektive aftaler med fagforeningerne. Det skete for at reducere omkostningerne som følge af sygefravær og for at fastholde erfarne medarbejdere blandt det administrative personale og personalet med ansvar for bygningsvedligeholdelse. Eksterne konsulenter gennemførte en aldersstrukturanalyse, der førte til indførelsen af lægeundersøgelser for medarbejdere over 55 år, tilpasning af arbejdspladser/flytninger og præferencerettigheder til fleksjob/opsigelse for ældre arbejdstagere. Ledere og alle medarbejdere over 55 år deltog i arbejdsmiljøkurser, og der er planer om yderligere ledercoaching. Medarbejdernes resultater og loyalitet er blevet forbedret, mens sygefraværet er faldet. Succesfaktorerne omfattede inddragelse af interessenter og den øverste ledelse, forskelligartede foranstaltninger og ekstern bistand. Man oplevede udfordringer med gennemførelse af ændringer hos kundevirksomheder og med den begrænsede inddragelse af arbejdstagerne i programudformningen. Tilsvarende foranstaltninger kan overføres til andre virksomheder, navnlig helbredsovervågning i fysisk krævende arbejdsmiljøer samt præferencerettigheder for ældre arbejdstagere.

  • Download i mime-format (!størrelse) til: