You are here

09/03/2016

Slovenien – Programmet "Vejen til sunde medarbejdere" i Velenje-kulminen

Casestudier
74887-0.jpg

Premogovnik Velenje-kulminen lægger vægt på de ansattes sikkerhed og sundhed og indførte programmet "Vejen til sunde medarbejdere" i 1998. Programmet har til formål at mindske sygefravær og lidelser i bevægeapparatet og er rettet mod alle arbejdstagere, men med fokus på ældre medarbejdere. Seniorfordelene gælder mænd over 46 år og kvinder over 45 år. Interne vurderinger førte til tilpasning af arbejdet, mens samtaler med henblik på tilbagevenden til arbejdet førte til forbedringer af arbejdsforholdene. Andre aktiviteter identificeres gennem analyser af arbejdsevne og alderssammensætning samt statistikker fra instituttet for folkesundhed. Aktiviteterne omfattede skræddersyede lægeundersøgelser, aktive ferier for medarbejdere i risikogrupper, forebyggende korte pauser og idrætsaktiviteter. Den årlige evaluering viser lavere sygefravær og færre arbejdsulykker, og lidelser i bevægeapparatet opdages tidligt. De planlagte forbedringer omfattede udvidelse af undervisningen i forebyggelse til alle medarbejdere. Virksomheden fortsætter sit engagement gennem deltagelse i et toårigt europæisk arbejdsmiljøprojekt. Succesfaktorerne omfatter den stærke arbejdsmiljøpolitik, vurdering af arbejdstagernes behov, brugen af ekstern bistand, diverse foranstaltninger og regelmæssig evaluering. Programmet kan overføres til andre brancher, hvis man foretager de relevante ændringer.

  • Download i mime-format (!størrelse) til: