You are here

09/03/2016

Seniorpolitik hos Saarioinen Ltd

Casestudier
74862-0.jpg

Saarioinen, en finsk producent/distributør, havde oplevet en stigning i langtidssygefraværet og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet som følge af lidelser i bevægeapparatet. I 2003 indledte virksomheden et aldersforvaltningsprogram med henblik på at nedbringe omkostningerne som følge af dette problem. Programmet suppleres med karriereplanlægning for medarbejdere over 50 år, hvilket er et krav i henhold til den kollektive overenskomst for fødevareindustrien fra 2010. Alle timelønnede medarbejdere over 55 med fem års anciennitet eller derover kan ansøge om "senior"-status, hvilket udløser en individuel plan, der omfatter tilpasning af arbejdet, omskoling og karriereplanlægning. Af andre fordele kan nævnes løngarantier, mindre skifteholdsarbejde/jobrotation, seniororlov/midlertidig orlov og delvis dækning af behandlingsudgifter. Tilbagemeldingerne viser, at medarbejdernes velvære er forbedret, og pensionsalderen er steget med tre år. Virksomheden overvejer at udvide programmet til funktionærer. Succesfaktorerne omfatter støtte i den nationale lovgivning og inddragelse af alle interessenter, mens der er udfordringer med karriereplanlægningen for ældre arbejdstagere. Programmet kan overføres til organisationer i den offentlige og private sektor, navnlig karriereplanlægningsaspektet og spørgeskemaerne om jobtilfredshed.

  • Download i mime-format (!størrelse) til: