You are here

researchers2-1920x589px.jpg

Forskere

Hvordan kan arbejdstagere, arbejdsgivere og deres repræsentanter, beslutningstagere og myndigheder i takt med, at Europas befolkning ældes, bedst arbejde sammen om at sikre, at arbejdstagerne har et langt og sundt arbejdsliv? Hvilke faktorer fremmer og forebygger et sundt, produktivt arbejdsliv? Disse er nogle af de største spørgsmål, som arbejdsmiljøforskerne står over for i dag, navnlig i betragtning af, at arbejde under de rette omstændigheder faktisk har vist sig at være til gavn for sundheden.

Det europæiske pilotprojekt "Safer and healthier work at any age" er en vigtig kilde til ny forskning på dette område. Nedenfor er der links til rapporterne fra dette projekt ligesom til mange ajourførte publikationer, som er udarbejdet af EU-OSHA.

> Bliv forfatter af OSHwiki-artikler

Anbefalede ressourcer for dig

Publikationer

EU-OSHA offentliggør en lang række forskningsresultater, der alle kan downloades gratis. Eksempelvis beskæftiger nedenstående rapport sig med et centralt spørgsmål i forbindelse med Europas aldrende arbejdsstyrke.

Safer and healthier work at any age - Country inventories (Arbejdsmiljø - ældre arbejdstagere - landeoversigter)

Landeoversigterne ser nærmere på medlemsstaternes og EFTA-landenes politikker, strategier, og programmer til at håndtere en aldrende arbejdsstyrke på arbejdsmiljøområdet og politikområder, der berører arbejdsmiljø; herunder politikker, strategier og programmer i forbindelse med rehabilitering/reintegrering. 


Se mere

Hele rækken af publikationer dækker alle spørgsmål med henblik på at holde dig informeret om den seneste udvikling i de demografiske ændringer og sund aldring.

Europa-Parlamentets projekt: "Safer and healthier work at any age"

Ordning for overrækkelse af priser i 2-3 sætninger tilpasset arbejdsgivernes behov:

Europa-Parlamentets projekt: "Safer and healthier work at any age"

Det overordnede formål med Europa-Parlamentets pilotprojekt "Safer and healthier work at any age" var at bidrage med et vidensgrundlag for den politiske udvikling på området. Projektet blev påbegyndt i juni 2013 og afsluttet ved udgangen af 2015. Projektet resulterede i rapporter om arbejdsmiljø og ældre arbejdstagere, om arbejdsmiljø, kønsaspektet og ældre arbejdstagere og om rehabilitering samt en analyse af 32 landerapporter og den endelige rapport om projektet.

> Besøg projektsiden på EU-OSHA's websted


Andre relevante ressourcer

EU-OSHA har indsamlet en bred vifte af casestudier og værktøjer, der viser nogle af de fremgangsmåder, der er blevet benyttet for at tackle spørgsmålene vedrørende Europas aldrende arbejdsstyrke i praksis.