You are here

Publikationer

Hvis du er interesseret i at få mere at vide om et bestemt emne, finder du det her. En række ressourcer, herunder alt fra hurtige oversigter til indgående analyser, er lige ved hånden. Vores publikationer, der strækker sig fra de rapporter, der er resultatet af Europa-Parlamentets pilotprojekt "Safer and healthier work at any age" (sikrere og sundere arbejde i alle aldre), til avancerede analyser af bestemte sektorer, grupper af arbejdstagere eller risici og faktablade, som sammenfatter centrale spørgsmål, kan browses. 

15/10/2007
cover_image.jpeg

Musculoskeletal disorders (MSDs) are the most common work-related health problem in Europe. Tackling MSDs means taking action in the workplace. First, there are preventative steps that have to be taken. But for workers who already have MSDs, the challenge is to maintain their employability, keep...Se mere

PDF Rapporter Download til
06/09/2007
45582-0.jpg

Muskel- og skeletbesvær hører til det mest almindeligt forekommende arbejdsbetingede sundhedsproblem i Europa. Indsatsen mod muskel- og skeletbesvær skal begynde på arbejdspladsen. For det første skal der gennemføres forebyggende foranstaltninger. Men for arbejdstagere, der allerede lider af...Se mere

PDF Faktablade Download til
17/04/2012
43405-0.jpg

Sikre og sunde arbejdspladser hjælper virksomheder og organisationer med at få succes og vokse og gavner også det bredere samfund. Denne vejledning giver virksomhedsledere praktiske oplysninger om, hvordan sikkerhed og sundhed kan forbedres gennem eff ektivt lederskab,...Se mere

PDF Rapporter Download til
17/04/2012
43344-0.jpg

Medarbejdere har ofte indgående viden om deres arbejde, og hvordan det kan gøres sikrere. Denne vejledning viser, hvordan medarbejderne kan bruge denne viden til aktivt at samarbejde med deres ledere om at forbedre sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen. Den beskriver de respektive...Se mere

PDF Rapporter Download til

Tilgængelige publikationer

05/10/2016
77859-0.jpg

Grundlaget for dette faktablad er en gennemgang af hovedkonklusionerne vedrørende bæredygtigt arbejde, og arbejdsmiljøet undersøges på baggrund af den aldrende befolkning. Det giver en beskrivelse af de generelle aldersbetingede forandringer, vi oplever, men belyser også de...Se mere

PDF Info sheets Download til
17/04/2012
43344-0.jpg

Medarbejdere har ofte indgående viden om deres arbejde, og hvordan det kan gøres sikrere. Denne vejledning viser, hvordan medarbejderne kan bruge denne viden til aktivt at samarbejde med deres ledere om at forbedre sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen. Den beskriver de respektive...Se mere

PDF Rapporter Download til
17/04/2012
43405-0.jpg

Sikre og sunde arbejdspladser hjælper virksomheder og organisationer med at få succes og vokse og gavner også det bredere samfund. Denne vejledning giver virksomhedsledere praktiske oplysninger om, hvordan sikkerhed og sundhed kan forbedres gennem eff ektivt lederskab,...Se mere

PDF Rapporter Download til
11/01/2010
44504-0.jpg

Diversificering og styring af diversificering på arbejdspladsen er vigtige aspekter af nutidens arbejdsmiljø. Men det er sjældent, diversificering er blevet undersøgt på grundlag af en arbejdspladsvurdering, og der findes kun ganske få praktiske risikovurderingsværktøjer, der tager hensyn...Se mere

PDF Faktablade Download til

Pages

Andre relevante publikationer på Engelsk

08/09/2017
77811-0.jpg

The economic advantages of occupational safety and health have never been more apparent. New estimates from an international project show that work-related accidents and illnesses cost the EU at least EUR 476 billion every year. The cost of work-related cancers alone amounts to EUR 119.5 billion...Se mere

PDF Debatoplæg Download til
29/06/2017
77548-0.jpg

Denne rapport sætter fokus på forskellige udfordringer forbundet med en aldrende arbejdsstyrke og ser på forskellige innovative løsninger. EU-OSHA har koordineret rapporten i samarbejde med Cedefop, EIGE og Eurofound. Hvert EU-agentur fokuserer på hver sit aspekt af den...Se mere

PDF Rapporter Download til
07/11/2016
76185-0.jpg

Dette sammendrag er baseret på rapporten om hovedresultaterne af et treårigt pilotprojekt, igangsat af Europa-Parlamentet og gennemført under ledelse af EU-OSHA, om de arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige udfordringer, der opstår med en aldrende arbejdsstyrke.

Resultaterne er baseret på...Se mere

PDF Rapporter Download til

Pages