You are here

Publikationer

Hvis du er interesseret i at få mere at vide om et bestemt emne, finder du det her. En række ressourcer, herunder alt fra hurtige oversigter til indgående analyser, er lige ved hånden. Vores publikationer, der strækker sig fra de rapporter, der er resultatet af Europa-Parlamentets pilotprojekt "Safer and healthier work at any age" (sikrere og sundere arbejde i alle aldre), til avancerede analyser af bestemte sektorer, grupper af arbejdstagere eller risici og faktablade, som sammenfatter centrale spørgsmål, kan browses. 

26/10/2016
76440-0.jpg

Denne rapport er baseret på hovedresultaterne af et treårigt pilotprojekt, iværksat af Europa-Parlamentet og gennemført under ledelse af EU-OSHA, om de arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige udfordringer, der opstår med en aldrende arbejdsstyrke.

Resultaterne er baseret på undersøgelser af...Se mere

PDF Rapporter Download til
03/11/2016
77710-0.jpg

Dette faktablad er et kortfattet sammendrag af rapporten om hovedresultaterne af et treårigt pilotprojekt, igangsat af Europa-Parlamentet og gennemført under ledelse af EU-OSHA, om de arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige udfordringer, der opstår med en aldrende arbejdsstyrke.

Resultaterne er...Se mere

PDF Info sheets Download til
08/03/2016
76177-0.jpg

Denne publikation indeholder et sammendrag af en rapport, der giver et overblik over tilgange til revalidering og tilbagevenden til arbejdet i hele Europa. I publikationen analyseres de faktorer, der har betydning for, om landene har udviklet og gennemført revalideringssystemerne...Se mere

PDF Rapporter Download til
11/07/2016
75847-0.jpg

Den europæiske arbejdsstyrke bliver ældre. Ældre arbejdstagere er særligt udsatte for førtidspensionering og langtidssygefravær, og omkostningerne i forbindelse hermed er store. Resuméet er baseret på en gennemgang, der opsummerer ajourført viden om, hvilke ordninger, programmer...Se mere

PDF Rapporter Download til

Tilgængelige publikationer

05/10/2016
77859-0.jpg

Grundlaget for dette faktablad er en gennemgang af hovedkonklusionerne vedrørende bæredygtigt arbejde, og arbejdsmiljøet undersøges på baggrund af den aldrende befolkning. Det giver en beskrivelse af de generelle aldersbetingede forandringer, vi oplever, men belyser også de...Se mere

PDF Info sheets Download til
17/04/2012
43344-0.jpg

Medarbejdere har ofte indgående viden om deres arbejde, og hvordan det kan gøres sikrere. Denne vejledning viser, hvordan medarbejderne kan bruge denne viden til aktivt at samarbejde med deres ledere om at forbedre sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen. Den beskriver de respektive...Se mere

PDF Rapporter Download til
17/04/2012
43405-0.jpg

Sikre og sunde arbejdspladser hjælper virksomheder og organisationer med at få succes og vokse og gavner også det bredere samfund. Denne vejledning giver virksomhedsledere praktiske oplysninger om, hvordan sikkerhed og sundhed kan forbedres gennem eff ektivt lederskab,...Se mere

PDF Rapporter Download til
11/01/2010
44504-0.jpg

Diversificering og styring af diversificering på arbejdspladsen er vigtige aspekter af nutidens arbejdsmiljø. Men det er sjældent, diversificering er blevet undersøgt på grundlag af en arbejdspladsvurdering, og der findes kun ganske få praktiske risikovurderingsværktøjer, der tager hensyn...Se mere

PDF Faktablade Download til

Pages

Andre relevante publikationer på Engelsk

08/09/2017
77811-0.jpg

The economic advantages of occupational safety and health have never been more apparent. New estimates from an international project show that work-related accidents and illnesses cost the EU at least EUR 476 billion every year. The cost of work-related cancers alone amounts to EUR 119.5 billion...Se mere

PDF Debatoplæg Download til
29/06/2017
77548-0.jpg

Denne rapport sætter fokus på forskellige udfordringer forbundet med en aldrende arbejdsstyrke og ser på forskellige innovative løsninger. EU-OSHA har koordineret rapporten i samarbejde med Cedefop, EIGE og Eurofound. Hvert EU-agentur fokuserer på hver sit aspekt af den...Se mere

PDF Rapporter Download til
07/11/2016
76185-0.jpg

Dette sammendrag er baseret på rapporten om hovedresultaterne af et treårigt pilotprojekt, igangsat af Europa-Parlamentet og gennemført under ledelse af EU-OSHA, om de arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige udfordringer, der opstår med en aldrende arbejdsstyrke.

Resultaterne er baseret på...Se mere

PDF Rapporter Download til

Pages