You are here

Publikationer

Hvis du er interesseret i at få mere at vide om et bestemt emne, finder du det her. En række ressourcer, herunder alt fra hurtige oversigter til indgående analyser, er lige ved hånden. Vores publikationer, der strækker sig fra de rapporter, der er resultatet af Europa-Parlamentets pilotprojekt "Safer and healthier work at any age" (sikrere og sundere arbejde i alle aldre), til avancerede analyser af bestemte sektorer, grupper af arbejdstagere eller risici og faktablade, som sammenfatter centrale spørgsmål, kan browses. 

10/03/2016
74896-0.jpg

General Electric (GE) Money Bank a.s. indledte sit program "GE Pro zdraví" i marts 2010 i overensstemmelse med GE's overordnede strategi for en sundhedskultur. "Health Ahead" (sundhed for fremtiden) er en GE-certificeringsstandard, hvor man evaluerer arbejdspladser ud fra specifikke målestokke...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74893-0.jpg

Northumbrian Water Group Limited (NWL) leverer og forvalter spildevandssystemer. 30 % af den samlede arbejdsstyrke er over 50 år. – Sygefravær på grund af lidelser i bevægeapparatet og stress koster 1 mio. GBP om året. NWL's "Wellbeing Programme" (program for velvære) sigter mod at forebygge...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74858-0.jpg

Roskilde Kirkegårde, der omfatter tre kirkegårde og et krematorium, har 32 medarbejdere, hvoraf ni er over 45 år og klassificeres som "seniorer" af virksomheden. Virksomhedens seniorpolitik blev udformet af en intern arbejdsgruppe i 2007 med støtte fra en ekstern konsulent i henhold til...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74889-0.jpg

Medarbejderejede Domel Holding d.d. er en stor global producent af elektromotorer, der beskæftiger 952 medarbejdere med en gennemsnitsalder på 40 år. Siden 1998 har deres sundhedsfremmende team fokuseret på forebyggelse af sygdom for at nedbringe sygefraværet og sundhedsfremme for at forbedre...Se mere

PDF Casestudier Download til

Tilgængelige publikationer

03/11/2016
77710-0.jpg

Dette faktablad er et kortfattet sammendrag af rapporten om hovedresultaterne af et treårigt pilotprojekt, igangsat af Europa-Parlamentet og gennemført under ledelse af EU-OSHA, om de arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige udfordringer, der opstår med en aldrende arbejdsstyrke.

Resultaterne er...Se mere

PDF Info sheets Download til
11/10/2016
77742-0.jpg

Denne publikation indeholder et sammendrag af en rapport, der giver et overblik over tilgange til revalidering og tilbagevenden til arbejdet i hele Europa. I publikationen analyseres de faktorer, der har betydning for, om landene har udviklet og gennemført revalideringssystemerne og systemerne...Se mere

PDF Info sheets Download til
11/10/2016
77776-0.jpg

Her gives et kort sammendrag af EU-OSHA's analyserapport om EU's og medlemsstaternes politikker og foranstaltninger til håndtering af de udfordringer, der opstår på grund af Europas aldrende befolkning. Der gøres kortfattet rede for de faktorer, der påvirker udviklingen af...Se mere

PDF Info sheets Download til
05/10/2016
77823-0.jpg

Dette faktablad er baseret på en gennemgang af undersøgelsens hovedkonklusioner vedrørende kvinder, arbejdsmiljø og bæredygtigt arbejde på baggrund af den aldrende befolkning.

Her belyses de aldersrelaterede forskelle mellem mænd og kvinder – både biologiske...Se mere

PDF Info sheets Download til

Pages

Andre relevante publikationer på Engelsk

22/03/2016
76189-0.jpg

Her gennemgås en lang række forskellige værktøjer og ressourcer, som skal bruges til at gøre arbejdspladserne sikre, så arbejdstagerne er sunde og raske, uanset deres alder. Der fokuseres på en bred vifte af emner, målgrupper og metoder, således at der er noget, som passer til alle. Med en...Se mere

PDF Rapporter Download til
08/03/2016
76177-0.jpg

Denne publikation indeholder et sammendrag af en rapport, der giver et overblik over tilgange til revalidering og tilbagevenden til arbejdet i hele Europa. I publikationen analyseres de faktorer, der har betydning for, om landene har udviklet og gennemført revalideringssystemerne...Se mere

PDF Rapporter Download til
13/11/2013
42431-0.jpg

Involving young workers in occupational safety and health (OSH) is a powerful tool to help strengthen workplace safety culture and performance. Getting young people to buy in to the safety culture of a workplace involves: engaging them in OSH; empowering them; and giving them a voice that is...Se mere

PDF E-fakta Download til

Pages