You are here

Publikationer

Hvis du er interesseret i at få mere at vide om et bestemt emne, finder du det her. En række ressourcer, herunder alt fra hurtige oversigter til indgående analyser, er lige ved hånden. Vores publikationer, der strækker sig fra de rapporter, der er resultatet af Europa-Parlamentets pilotprojekt "Safer and healthier work at any age" (sikrere og sundere arbejde i alle aldre), til avancerede analyser af bestemte sektorer, grupper af arbejdstagere eller risici og faktablade, som sammenfatter centrale spørgsmål, kan browses. 

26/10/2016
76440-0.jpg

Denne rapport er baseret på hovedresultaterne af et treårigt pilotprojekt, iværksat af Europa-Parlamentet og gennemført under ledelse af EU-OSHA, om de arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige udfordringer, der opstår med en aldrende arbejdsstyrke.

Resultaterne er baseret på undersøgelser af...Se mere

PDF Rapporter Download til
03/11/2016
77710-0.jpg

Dette faktablad er et kortfattet sammendrag af rapporten om hovedresultaterne af et treårigt pilotprojekt, igangsat af Europa-Parlamentet og gennemført under ledelse af EU-OSHA, om de arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige udfordringer, der opstår med en aldrende arbejdsstyrke.

Resultaterne er...Se mere

PDF Info sheets Download til
08/03/2016
76177-0.jpg

Denne publikation indeholder et sammendrag af en rapport, der giver et overblik over tilgange til revalidering og tilbagevenden til arbejdet i hele Europa. I publikationen analyseres de faktorer, der har betydning for, om landene har udviklet og gennemført revalideringssystemerne...Se mere

PDF Rapporter Download til
11/07/2016
75847-0.jpg

Den europæiske arbejdsstyrke bliver ældre. Ældre arbejdstagere er særligt udsatte for førtidspensionering og langtidssygefravær, og omkostningerne i forbindelse hermed er store. Resuméet er baseret på en gennemgang, der opsummerer ajourført viden om, hvilke ordninger, programmer...Se mere

PDF Rapporter Download til

Tilgængelige publikationer

03/11/2016
77710-0.jpg

Dette faktablad er et kortfattet sammendrag af rapporten om hovedresultaterne af et treårigt pilotprojekt, igangsat af Europa-Parlamentet og gennemført under ledelse af EU-OSHA, om de arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige udfordringer, der opstår med en aldrende arbejdsstyrke.

Resultaterne er...Se mere

PDF Info sheets Download til
11/10/2016
77742-0.jpg

Denne publikation indeholder et sammendrag af en rapport, der giver et overblik over tilgange til revalidering og tilbagevenden til arbejdet i hele Europa. I publikationen analyseres de faktorer, der har betydning for, om landene har udviklet og gennemført revalideringssystemerne og systemerne...Se mere

PDF Info sheets Download til
11/10/2016
77776-0.jpg

Her gives et kort sammendrag af EU-OSHA's analyserapport om EU's og medlemsstaternes politikker og foranstaltninger til håndtering af de udfordringer, der opstår på grund af Europas aldrende befolkning. Der gøres kortfattet rede for de faktorer, der påvirker udviklingen af...Se mere

PDF Info sheets Download til
05/10/2016
77823-0.jpg

Dette faktablad er baseret på en gennemgang af undersøgelsens hovedkonklusioner vedrørende kvinder, arbejdsmiljø og bæredygtigt arbejde på baggrund af den aldrende befolkning.

Her belyses de aldersrelaterede forskelle mellem mænd og kvinder – både biologiske...Se mere

PDF Info sheets Download til

Pages

Andre relevante publikationer på Engelsk

04/10/2016
76191-0.jpg

Denne publikation indeholder et sammendrag af hele rapporten om Europas aldrende arbejdsstyrke, "Research review of OSH issues and the ageing workforce", og kortlægger baggrunden for undersøgelsen, nemlig den aldrende arbejdsstyrke i Europa. Den beskriver de væsentligste...Se mere

PDF Rapporter Download til
04/10/2016
76432-0.jpg

Dette er en præsentation af konteksten for udarbejdelsen af gennemgangen, nemlig den aldrende arbejdsstyrke i Europa. Forskning på området belyses gennem tre hovedspørgsmål: 1) "Hvilke forandringer oplever den enkelte ældre?", 2) "Hvilke følger har disse forandringer gennem et...Se mere

PDF Rapporter Download til
11/07/2016
75847-0.jpg

Den europæiske arbejdsstyrke bliver ældre. Ældre arbejdstagere er særligt udsatte for førtidspensionering og langtidssygefravær, og omkostningerne i forbindelse hermed er store. Resuméet er baseret på en gennemgang, der opsummerer ajourført viden om, hvilke ordninger, programmer...Se mere

PDF Rapporter Download til

Pages