You are here

Publikationer

Psykosociale faktorer i forebyggelsen af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

09/08/2022 Type: Infoark 4 sider

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær er normalt forbundet med fysiske risikofaktorer, såsom tunge belastninger eller gentagne bevægelser. Psykosociale faktorer kan dog også spille en rolle. De bidrager ikke kun til risikoen for at udvikle eller forværre muskel- og skeletbesvær, men kan også udgøre en hindring for at vende tilbage til arbejdspladsen.


Dette infoark stiller skarpt på psykosociale faktorer forbundet med muskel- og skeletbesvær, såsom uforholdsmæssig stor arbejdsmængde og ringe social støtte, og forklarer den virkning, disse stressfaktorer har på vores fysiologi. Det viser, at nøglen til at minimere denne virkning er en holistisk, participatorisk tilgang til risikovurdering på arbejdspladsen, der tager hensyn til både fysiske og psykosociale faktorer.