You are here

Publikationer

Muskel- og skeletbesvær: Sammenhæng med psykosociale risikofaktorer på arbejdspladsen

17/11/2021 Type: Rapporter 77 sider

Gennem årene har indsatsen for at mindske risikoen for muskel- og skeletbesvær på arbejdspladsen været fokuseret på de fysiske arbejdsfaktorer. Dog er der en vigtig sammenhæng mellem muskel- og skeletbesvær og psykosociale faktorer, f.eks. for store arbejdsbyrder og manglende støtte. Psykosociale risici kan medføre og forværre muskel- og skeletbesvær, og muskel- og skeletbesvær kan hænge sammen med psykosociale faktorer.


Med den igangværende arbejdsmiljøkampagne i tankerne ser denne aktuelle litteraturgennemgang nærmere på dokumentationen af sammenhængen mellem psykosociale risikofaktorer og muskel- og skeletbesvær. Den anbefaler effektive måder at forebygge muskel- og skeletbesvær på og drøfter, hvordan arbejdsgivere kan hjælpe arbejdstagere med muskel- og skeletbesvær med deres rehabilitering og tilbagevenden til arbejdet.


 

  • Download i: