You are here

Publikationer

Hvis du er interesseret i at få mere at vide om et bestemt emne, finder du det her. En række ressourcer, herunder alt fra hurtige oversigter til indgående analyser, er lige ved hånden. Vores publikationer, der strækker sig fra de rapporter, der er resultatet af Europa-Parlamentets pilotprojekt "Safer and healthier work at any age" (sikrere og sundere arbejde i alle aldre), til avancerede analyser af bestemte sektorer, grupper af arbejdstagere eller risici og faktablade, som sammenfatter centrale spørgsmål, kan browses. 

09/03/2016
74871-0.jpg

Siden 2006 har Audi AG's sundhedsprogram været en del af organisationens langsigtede HR-strategi. Programmet hjælper med til at identificere sundhedsrisici og udvikle passende interventioner på et tidligt tidspunkt. Medarbejderne har ret til frivillige lægeundersøgelser – hvert femte år for...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74869-0.jpg

PSA Peugeot Citroën er en bilproducent med 118 080 medarbejdere, hvoraf 29 % er over 50 år, og hvor ældre operatører i produktionen oplever begrænset kapacitet. I 2009 krævede den franske lovgivning, at virksomheden forhandlede med arbejdsmarkedets parter for at fremme ansættelsen af ældre...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74867-0.jpg

Solystic er specialiseret i postsorterings- og distributionsudstyr og beskæftiger 450 personer. Ud af den samlede arbejdsstyrke er 58 % over 45 år, og 37 % har været ansat i virksomheden i 20 år eller mere. Den franske lovgivning krævede, at Solystic i 2009 skulle forhandle sig frem til en...Se mere

PDF Casestudier Download til
10/03/2016
74896-0.jpg

General Electric (GE) Money Bank a.s. indledte sit program "GE Pro zdraví" i marts 2010 i overensstemmelse med GE's overordnede strategi for en sundhedskultur. "Health Ahead" (sundhed for fremtiden) er en GE-certificeringsstandard, hvor man evaluerer arbejdspladser ud fra specifikke målestokke...Se mere

PDF Casestudier Download til

Tilgængelige publikationer

17/04/2012
43405-0.jpg

Sikre og sunde arbejdspladser hjælper virksomheder og organisationer med at få succes og vokse og gavner også det bredere samfund. Denne vejledning giver virksomhedsledere praktiske oplysninger om, hvordan sikkerhed og sundhed kan forbedres gennem eff ektivt lederskab,...Se mere

PDF Rapporter Download til
17/04/2012
43344-0.jpg

Medarbejdere har ofte indgående viden om deres arbejde, og hvordan det kan gøres sikrere. Denne vejledning viser, hvordan medarbejderne kan bruge denne viden til aktivt at samarbejde med deres ledere om at forbedre sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen. Den beskriver de respektive...Se mere

PDF Rapporter Download til
11/01/2010
44504-0.jpg

Diversificering og styring af diversificering på arbejdspladsen er vigtige aspekter af nutidens arbejdsmiljø. Men det er sjældent, diversificering er blevet undersøgt på grundlag af en arbejdspladsvurdering, og der findes kun ganske få praktiske risikovurderingsværktøjer, der tager hensyn...Se mere

PDF Faktablade Download til
06/09/2007
45582-0.jpg

Muskel- og skeletbesvær hører til det mest almindeligt forekommende arbejdsbetingede sundhedsproblem i Europa. Indsatsen mod muskel- og skeletbesvær skal begynde på arbejdspladsen. For det første skal der gennemføres forebyggende foranstaltninger. Men for arbejdstagere, der allerede lider af...Se mere

PDF Faktablade Download til

Pages

Andre relevante publikationer på Engelsk

29/06/2017
77381-0.jpg

Denne rapport sætter fokus på forskellige udfordringer forbundet med en aldrende arbejdsstyrke og ser på forskellige innovative løsninger. EU-OSHA har koordineret rapporten i samarbejde med Cedefop, EIGE og Eurofound. Hvert EU-agentur fokuserer på hver sit aspekt af den...Se mere

PDF Rapporter Download til
07/11/2016
76185-0.jpg

Dette sammendrag er baseret på rapporten om hovedresultaterne af et treårigt pilotprojekt, igangsat af Europa-Parlamentet og gennemført under ledelse af EU-OSHA, om de arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige udfordringer, der opstår med en aldrende arbejdsstyrke.

Resultaterne er baseret på...Se mere

PDF Rapporter Download til
03/11/2016
76390-0.jpg

Dette faktablad er et kortfattet sammendrag af rapporten om hovedresultaterne af et treårigt pilotprojekt, igangsat af Europa-Parlamentet og gennemført under ledelse af EU-OSHA, om de arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige udfordringer, der opstår med en aldrende arbejdsstyrke.

Resultaterne er...Se mere

PDF Info sheets Download til

Pages