You are here

Presserum

Uanset hvad du har brug for som hjælp til at rapportere om kampagnen "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre", vil du finde det her.

De seneste pressemeddelelser er tilgængelige, og du kan også downloade et omfattende mediekit. Hvis du har spørgsmål eller forslag, finder du også kontaktoplysninger om EU-OSHA's medieteam her.

Bliv mediepartner

Interesseret i at samarbejde med os om at formidle budskaberne i arbejdsmiljøkampagnen?

Pressekontakter

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pressemappe

Hvis du ønsker at oplyse om arbejdsmiljøkampagnen 2016-2017, kan du downloade vores pressemappe, der indeholder pressemeddelelser, billeder, en kalender over arrangementer og alle de vigtigste fakta og tal.
06/11/2017

De fælles vindere af den bedste film om emnet arbejde er Lewis Wilcox for "Before the bridge" (Før broen) (USA) og Tuna Kaptan for "Turtle shells" (Skildpaddeskjold) (Tyskland). Priserne blev uddelt af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur på den 60. internationale festival for dokumentar- og animationsfilm i Leipzig (DOK Leipzig).

Vinderfilmen "Before the bridge" (Før broen) af Lewis Wilcox sætte fokus på, hvordan automatisering vil komme til at påvirke menneskehedens fremtid. Juryen sagde følgende om filmen: "Hurtige teknologiske og sociale forandringer i verden, som berører os alle og påvirker, hvordan vi ser fremtidens arbejde." Den anden vinder, "Turtle shells" (...Se mere
23/10/2017

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) starter den europæiske arbejdsmiljøuge i dag. Arbejdsmiljøugen, der løber frem til den 27. oktober, giver virksomheder, arbejdsmiljø- og sundhedseksperter og -arbejdere lejlighed til at samles og udveksle bedste praksis om bæredygtigt arbejde og sund aldring som led i kampagnen "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre".

Sikre og sunde arbejdspladser for folk i alle aldre er afgørende for, at Europas arbejdsstyrke kan opretholdes. På nuværende tidspunkt forlader arbejdstagerne arbejdsmarkedet i en gennemsnitsalder af 61 – langt under den gennemsnitlige officielle pensionsalder (65), der gælder i mange EU-medlemsstater. . [1] "Tidligere i år introducerede Europa-...Se mere
26/04/2017

Forud for World Day for Safety and Health at Work (verdensdagen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen) den 28. april afholdes ceremonien for tildeling af priser for god arbejdsmiljøpraksis i Valletta, Malta. Prisuddelingen, der tilrettelægges af det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) viser europæiske organisationers vellykkede indsatser for at gøre deres arbejdspladser sikrere og sundere for arbejdstagere i alle aldre — og dermed mere produktive.

Det maltesiske formandskab for EU-Rådet er vært ved ceremonien for uddeling af priser for god praksis på arbejdsmiljøområdet , der finder sted den 26. april 2017 i forbindelse med trepartskonferencen om arbejdsmiljø " Safeguarding Vulnerable Groups ". Konkurrencen, der er en central del af kampagnen for 2016-2017 " Sunde og sikre arbejdspladser...Se mere
20/01/2017

Projektet "Sikrere og sundere arbejde i alle aldre" undersøger demografiske tendenser, udfordringer og eksisterende strategier og politik for sikrere og sundere arbejde i alle aldre. Resultaterne er nu til rådighed online og er let tilgængelige ved hjælp af et brugervenligt, interaktivt visualiseringsværktøj.

 

Inden 2040 forventes næsten 27 % af EU’s befolkning at være over 65 år gammel (Eurostat, 2014). Dette vil få alvorlige konsekvenser for arbejdstagere, arbejdsgivere og samfundet i det hele taget. Formålet med det treårige projekt, som Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har gennemført, på anmodning fra Europa-Parlamentet, var at undersøge...Se mere
11/11/2016

"Mellem to stole" (Zwischen den Stühlen), der er instrueret af Jakob Schmidt fra Tyskland, har vundet dette års filmpris for sunde arbejdspladser. Prisen, der støttes af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA), går til den bedste film om et arbejdsrelateret emne på den internationale dokumentar- og animationsfilmfestival i Leipzig (DOK Leipzig). Filmen fremhæver unge læreres vanskelige arbejdsvilkår. 

 

Mellem to stole er en følelsesladet fortælling om tre unge lærere og deres første år i skolen, en periode kaldet "Referendariat" (pædagogikum) på tysk. Her går det op for dem, at deres studier ikke forberedte dem på alt, hvad det vil sige at bestride et af samfundets mest ansvarsfulde og vigtige job. Et sjældent indblik i tilvejebringelsen af en...Se mere
24/10/2016

Den europæiske arbejdsmiljøuge 2016 – fra den 24. til den 28. oktober, der er en vigtig del af kampagnen "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre", begynder i dag. Gennem de hundreder af arrangementer, der finder sted i hele Europa i denne uge, understreger Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og dets netværk af partnere betydningen af at tilvejebringe sikre og sunde vilkår gennem hele livet.

Senest i 2030 forventes arbejdstagere over 55 år at udgøre 30 % eller mere af arbejdsstyrken i mange EU-lande. Dette skaber udfordringer for arbejdstagerne, arbejdsgiverne og virksomhederne. I lyset af en aldrende befolkning og en demografisk situation, der forringes, er det af afgørende betydning at skabe sikre og sunde vilkår for alle...Se mere
21/06/2016

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) har bekræftet den første bølge af officielle kampagne- og mediepartnere i den paneuropæiske kampagne for 2016-17 "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre". Netværket af officielle kampagnepartnere består af europæiske og internationale virksomheder og organisationer, som repræsenterer en række forskellige sektorer, herunder arbejdsgiver- og arbejdstagersammenslutninger, teknologiplatforme, ikkestatslige organisationer og multinationale selskaber. Kampagnens mediepartnere har også tilsluttet sig med henblik på at øge bevidstheden via deres publikationer og internettet.

Kampagnen "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre" har fokus på at skabe et bæredygtigt arbejdsliv for Europas aldrende arbejdsstyrke. Forebyggelse gennem hele arbejdslivet er et af de vigtigste budskaber, hvor risikovurdering udgør grundlaget for forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme sammen med rehabilitering,...Se mere
15/04/2016

I Bruxelles lancerer Europa-Kommissionen og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) i samarbejde med det nederlandske EU-formandskab i dag en toårig kampagne i hele EU:Sunde arbejdspladser for alle aldre, som er den største kampagne på dette område. Kampagnen fokuserer på bæredygtigt arbejde og sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i forbindelse med den aldrende arbejdsstyrke og er en velanbragt påmindelse om, at nutidens yngre arbejdstagere er fremtidens ældre arbejdstagere.

Kampagnen fokuserer på Europas virksomheder (både private og offentlige) og behovet for at fremme bæredygtigt arbejde og sund aldring fra begyndelsen af arbejdslivet. På denne måde beskytter de arbejdstagernes sundhed indtil og efter pensionsalderen og organisationens produktivitet. EU-kommissær Marianne Thyssen understregede emnets aktualitet: "I...Se mere