You are here

policy-makers-1920x589px.jpg

Beslutningstagere

I Europa 2020-strategien udpeges demografiske ændringer som én af de store udfordringer, Europa står over for. Som det understreges i strategien, er et sikkert og sundt arbejdsmiljø meget vigtigt, både for at forbedre arbejdsstyrkens muligheder og engagement og en virksomheds konkurrenceevne. Da det store flertal af europæere er beskæftiget i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og mikrovirksomheder, er støtten til små virksomheder afgørende for håndtering af udfordringerne med en aldrende arbejdsstyrke ligesom tackling af forskelsbehandling. Arbejdsmiljøkampagnen 2016-2017 har til formål at tilskynde beslutningstagerne til at tage spørgsmål vedrørende sund aldring på arbejdspladsen op.

Europa-Parlamentets pilotprojekt "Safer and healthier work at any age", der var finansieret af Europa-Kommissionen, havde til formål at undersøge eksisterende politikker og strategier og forbedre deres gennemførelse, at styrke udvekslingen af god praksis og at bidrage til at udvikle fremtidige politikker i forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke. Arbejdsmiljøkampagnen 2016-2017 har til formål at fremhæve disse konklusioner og tilskynde til forandring samt til at øge bevidstheden om de politikker og ressourcer, der allerede findes i hele Europa.

Anbefalede ressourcer for dig

Europa-Parlamentets projekt: "Safer and healthier work at any age"

Europa-Parlamentets pilotprojekt "Safer and healthier work at any age" havde til formål at undersøge eksisterende politikker og strategier og forbedre deres gennemførelse, at styrke udvekslingen af god praksis og at bidrage til at udvikle fremtidige politikker i forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke. Projektet blev påbegyndt i juni 2013 og afsluttet ved udgangen af 2015. Projektet resulterede i en række rapporter:

  • Arbejdsmiljø og ældre arbejdstagere
  • Arbejdsmiljø, kønsaspektet og ældre arbejdstagere
  • Rehabilitering
  • Analyse af 30 landerapporter
  • Endelig rapport om projektet

Besøg projektsiden på EU-OSHA's websted

Andre relevante ressourcer

Der findes også casestudier og praktiske værktøjer, der viser nogle af de fremgangsmåder, der er benyttet i hele Europa. De viser navnlig nogle af de initiativer og ressourcer, der har været til gavn for SMV'er og deres ansatte.