You are here

OSHprofessionals-1920x589px.jpg

Fagfolk på arbejdsmiljøområdet

I forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke bliver det stadig vigtigere, at arbejdstagere og arbejdsgivere kan samarbejde om at fremme bæredygtigt arbejde for alle. Rimelige, sikre og sunde arbejdsvilkår gennem hele arbejdslivet er nødvendige for at sikre sund aldring og pensionering i god helbredstilstand.

Kampagnen for sunde arbejdspladser omfatter en række værktøjer og ressourcer vedrørende sund aldring på arbejdspladsen, som du kan anvende til at lette udvekslingen af god praksis og fremhæve eksisterende succeshistorier.

Anbefalede ressourcer for dig

Casestudier

Vi har udvalgt casestudier, der tilvejebringer klar dokumentation for fordelene for såvel arbejdstagere som arbejdsgivere ved at styre risiciene omhyggeligt og fremme bæredygtigt arbejde gennem hele livet som i følgende tilfælde.

14.02.2014

Seniorpolitik hos Saarioinen Ltd

Som producent/distributør havde Saarioinen oplevet en stigning i det langvarige sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet som følge af muskel- og knoglelidelser. For at tackle dette problem og reducere de dermed forbundne omkostninger blev der indført et seniorpolitikprogram.

Se mere

Vores forskellige casestudier kan hjælpe dig med at gennemføre forandringer. Du vil finde eksempler fra alle sektorer og virksomheder i alle størrelser.

Publikationer

Fra indgående avancerede undersøgelser til praktiske foldere tilbyder vores publikationer alt, hvad du har brug for som vidensgrundlag for din praksis og for at holde dig ajour. Følgende er blot et eksempel på de uvurderlige ressourcer, der er til rådighed.

Rehabilitering og reintegrering: en analyse af EU's og medlemsstaternes ordninger og programmer

Denne rapport undersøger de rehabiliterings- og reintegreringsordninger, der findes i EU's 28 medlemsstater og EFTA-landene. Den analyserer, hvilke faktorer der spiller ind i udviklingen og gennemførelsen af rehabiliterings-/reintegreringsordninger.


Se mere

Vores publikationer dækker samlet alle spørgsmål, så du kan holde dig informeret om den seneste udvikling i de demografiske ændringer og sund aldring.

Praktiske værktøjer og vejledning

Der er mange enkle værktøjer og vejledninger til rådighed, som kan hjælpe selv den mindste virksomhed med at finde praktiske løsninger på arbejdsmiljøledelsesproblemer. Her vil vi gerne fremhæve et særligt eksempel.

Arbejdsevneindeks

Arbejdsevneindekset er et godkendt instrument, der vurderer en medarbejders individuelle arbejdsevne. Det bygger på praktisk arbejdsmedicinsk forskning.

Se mere

Vi har indsamlet en række eksisterende arbejdsmiljøledelsesværktøjer. Blandt disse kan du være sikker på at finde noget, der kan hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger.

E-vejledning

I vores e-vejledning redegøres der for alle spørgsmål i relation til kampagneemnet i klare, praktiske vendinger, og der gives råd om styring af risici. Den kan hjælpe dig med at finde argumenter for en bedre tilgang til tackling af en aldrende arbejdsstyrke.

Andre relevante ressourcer

Vores ressourcer – herunder en munter kortfilm, klare, iøjnefaldende infografikker og en bred vifte af kampagnemateriale på 25 sprog – vil hjælpe dig med at formidle budskabet om, at sund aldring vedrører alle – både arbejdstagere og arbejdsgivere samt unge og gamle.