You are here

Nyheder

25/01/2021

2020 Arbobalans: Overview of quality of work, outcomes and measures in the Netherlands / Arbobalans 2020: Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland

The ‘Arbobalans’ report provides an overview of the working conditions and work-related health of workers, as well as of the occupational health and safety policies of companies in the Netherlands, based on recent figures from monitors and studies. / De Arbobalans geeft een beeld van de arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid van werkenden en van het arbobeleid in bedrijven in Nederland.

TNO Prevention, Work_logo_7559f896-552c-e511-80c3-005056ba4e5c.png

The report shows key figures, sickness absenteeism, occupational accidents and cocupational diseases. An extensive summary of the Arbobalans 2020 is available  in English and can be downloaden from www.monitorarbeid.nl/arbobalans-2020. / De Arbobalans geeft een overzicht van de kerncijfers, ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten. De complete Arbobalans, een samenvatting (ook in het Engels) en overzichtelijke factsheets zijn beschikbaar via www.monitorarbeid.nl/arbobalans-2020.