You are here

HRmanagers-1920x589px.jpg

Personalechefer

Europas befolkning - og dermed dets arbejdsstyrke - ændrer sig. Personaleforvaltningspraksis skal tage hensyn til den aldrende befolkning, hvis virksomhederne skal udnytte deres potentiale fuldt ud. God tilrettelæggelse og udformning af arbejdspladsen er godt for alle medarbejdere – og godt for virksomheden.

Sunde arbejdspladser sikrer, at deres medarbejdere kan få et langt arbejdsliv ved at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ingen organisation ønsker at miste erfarne og dygtige medarbejdere, hvis det kan undgås. Det kan være nødvendigt – og også effektivt – at tilpasse arbejdet til de enkeltes funktionsevner. Endvidere bliver politikker for tilbagevenden til arbejdsmarkedet stadig vigtigere set i relation til en aldrende arbejdsstyrke.

Anbefalede ressourcer for dig

E-vejledning

Læs vores klare og omfattende e-vejledning for at få en tydelig forklaring på alle spørgsmål og tips om, hvordan man tackler en aldrende arbejdsstyrke. Den giver råd om de bedste fremgangsmåder, der skal anvendes for at sikre, at arbejdstagerne forbliver sikre og sunde og kan bidrage fuldt ud på lang sigt.

Praktiske værktøjer og vejledning

Der findes allerede mange andre praktiske værktøjer og vejledninger, der skal hjælpe personaleforvaltningsmedarbejdere med at håndtere spørgsmål vedrørende sund aldring på arbejdspladsen effektivt. Følgende er et godt eksempel herpå.

Aldersscanning (Leeftijdsscan)

Mottoet for dette onlineværktøj er "måling er viden". Aldersscanning gør det muligt for personalechefer at få målelig indsigt i de nuværende og kommende udfordringer i deres organisationer i relation til seniorpolitik (dvs. den nuværende alderssammensætning, og hvordan den sandsynligvis vil udvikle sig).

Se mere

Vi har indsamlet mange flere værktøjer og vejledninger, der kan hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger om spørgsmål lige fra sundhedsfremme på arbejdspladsen til politikker for tilbagevenden til arbejdsmarkedet og arbejdspladsvurdering på basis af forskellighed.

Casestudier

Vi har indsamlet casestudier fra en række virksomheder, der har taget initiativer til tackling af spørgsmål vedrørende sund aldring på arbejdspladsen. De har set reelle fordele ved at tilpasse arbejdet og opdatere politikkerne, sådan som det fremgår af følgende eksempel.

GE Money Banks "Health Ahead"-program

'HealthAhead"-programmet, der blev iværksat i 2010, evaluerer, hvor sund en arbejdsplads er. En filials resultat afgør, om den opnår HealthAhead-certificering. Programmet, der henvender sig til arbejdstagere i alle aldre, omfatter også workshopper, samtaler og helbredsundersøgelser samt særlige foranstaltninger vedrørende tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Se mere

I vores casestudier indgår store og små virksomheder i mange forskellige sektorer. De viser, at godt lederskab og medarbejderdeltagelse er afgørende for, at sådanne bestræbelser kan lykkes.

Andre relevante ressourcer

Hvis du ønsker at deltage i kampagnen "sunde arbejdspladser for alle aldre" og sprede budskabet til dine medarbejdere, har vi ressourcer til din rådighed. De omfatter en munter kortfilm, et værktøjssæt, der kan hjælpe dig med at gennemføre en vellykket kampagne, og et udvalg af færdigt kampagnemateriale til formidling af budskaberne.