You are here

employers-1920x589px.jpg

Arbejdsgivere

Demografiske ændringer betyder, at arbejdsstyrken bliver ældre. Hvis ældre arbejdstagere – der ofte bidrager med store fordele i form af erfaring, effektivitet og kvalitetsbevidsthed til deres organisationer – skal forblive i arbejdsstyrken, skal bæredygtigt arbejde fremmes gennem lederskab og medarbejderdeltagelse.

Sunde, produktive arbejdspladser tager udfordringerne i forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke op – og de forretningsmæssige argumenter for at gøre det er overbevisende. Heldigvis er der mange enkle værktøjer, der kan hjælpe virksomheder i alle størrelser med at tackle en aldrende arbejdsstyrke på en vellykket måde.

Anbefalede ressourcer for dig

Praktiske værktøjer og vejledning

Her vil du finde værktøjer og vejledning, der er udarbejdet for at hjælpe organisationer, herunder navnlig små og mellemstore virksomheder, med at træffe positive foranstaltninger til vellykket tackling af en aldrende arbejdsstyrke, selv med et begrænset budget.

Arbejdsgivernes praksis for aktiv aldring

I rapporten fremlægges en række casestudier, der viser innovativ praksis i forskellige medlemsstater inden for de områder, som rapporten dækker, nemlig forretningsmæssige argumenter for tackling af aktiv aldring, kortlægning og planlægning af arbejdsstyrken, det at være positivt stemt over for seniorer, ansættelse på grundlag af en positiv holdning til seniorer, fleksible arbejdsordninger, bevarelse af arbejdsevnen, medindflydelse på tværs af generationer og arvefølgeplanlægning.

Se mere

Casestudier

Der er meget, der kan læres af de måder, hvorpå andre virksomheder har tacklet udfordringerne med en aldrende arbejdsstyrke. Casestudier som følgende omfatter praktiske eksempler, der viser dig, hvordan du kan gennemføre ændringer, der vil føre til en sundere og mere produktiv arbejdsplads.

Frivillige forebyggende lægeundersøgelser hos Audi

Alle Audis medarbejdere har ret til frivillige generelle lægeundersøgelser, hvis hyppighed stiger, når medarbejderen fylder 45 år. Audi analyserer de aggregerede data med henblik på at identificere sundhedsrisiko og eventuelle nødvendige ændringer i arbejdsprocessen. 

Se mere

Der findes mange flere idéer og eksempler i vores casestudier af store og små arbejdspladser i både den offentlige og den private sektor. 

Prisen for god praksis på arbejdsmiljøområdet

Prisen for god praksis giver din virksomhed mulighed for at opnå anerkendelse for et initiativ, der sigter mod at fremme bæredygtigt arbejde gennem hele arbejdslivet. Prisen er en anerkendelse af fremragende og innovative tilgange til forbedring af arbejdsmiljøet for arbejdstagere i alle aldre.

E-vejledning

Vores e-vejledning er et praktisk værktøj, der skal hjælpe arbejdsgiverne til at håndtere arbejdsmiljøet i relation til en aldrende arbejdsstyrke. Den gennemgår centrale spørgsmål og foreslår metoder til at tackle problemer og indeholder nyttige links. Den er interaktiv og brugervenlig og har til formål at hjælpe virksomheder i alle størrelser med at vurdere og håndtere risici.

Andre relevante ressourcer

Hvis du ønsker at deltage i kampagnen, kan du konsultere vores værktøjssæt til kampagner for at finde nyttige tips og bruge vores færdige kampagnemateriale, der findes på 25 sprog.