You are here

Casestudier

De casestudier, der er indsamlet her, viser nogle af de praktiske måder, hvorpå udfordringerne med en aldrende arbejdsstyrke er blevet tacklet på vellykket vis. De omfatter et seniorpolitikprogram hos en lokal myndighed i Finland, der omfatter brug af præstationsvurderinger, ledelsesuddannelse og bedriftssundhedstjenester med henblik på at reducere sygefraværet og øge pensionsalderen; indførelse af løfteudstyr og ændringer i arbejdets tilrettelæggelse i en mikrovirksomhed inden for tagdækning i Tyskland med henblik på at holde på ældre arbejdstagere; og et program for tilvejebringelse af nyt udstyr og bedre belysning og forbedring af arbejdets tilrettelæggelse i en polsk syfabrik, der eliminerede ulykker, reducerede fraværet og øgede præcisionen.

18/12/2015
73240-0.jpg

Forskningen viser, at erhvervsmæssig rehabilitering medfører et betydeligt fald i omkostningerne ved erhvervsbetinget sygdom eller skader. Den finske lovgivning medtager rehabilitering som en integrerende del af den lovbestemte godtgørelse, og der ydes ingen godtgørelse for indtægtstab, før...Se mere

PDF Casestudier Download til
18/12/2015
73242-0.jpg

Omkring 15 % af den franske arbejdsstyrke er ramt af kroniske lidelser, men det deraf følgende fravær er i højere grad resultatet af arbejdets tilrettelæggelse. ARACT (en regional enhed under det nationale agentur for forbedring af arbejdsvilkår) foretog en indledende vurdering af kroniske...Se mere

PDF Casestudier Download til
18/12/2015
73230-0.jpg

Fit2work er et program for tidlig intervention, der leverer tjenester for at hjælpe medarbejdere med at bevare arbejdsevnen efter problemer med deres fysiske eller psykiske sundhed. Programmet er tilgængeligt for enkeltpersoner og virksomheder. Det støtter også arbejdstagere, der har forladt...Se mere

PDF Casestudier Download til
18/12/2015
73236-0.jpg

Dette projekt fokuserede på at sikre større velvære for medarbejdere ved agenturet for unges velvære, der var over 50 år, og som regelmæssigt var fraværende eller oplevede længere tids fravær. Man udformede individuelle, målrettede reintegrationsforløb for de enkelte deltagere i samarbejde med...Se mere

PDF Casestudier Download til

Pages