You are here

Casestudier

De casestudier, der er indsamlet her, viser nogle af de praktiske måder, hvorpå udfordringerne med en aldrende arbejdsstyrke er blevet tacklet på vellykket vis. De omfatter et seniorpolitikprogram hos en lokal myndighed i Finland, der omfatter brug af præstationsvurderinger, ledelsesuddannelse og bedriftssundhedstjenester med henblik på at reducere sygefraværet og øge pensionsalderen; indførelse af løfteudstyr og ændringer i arbejdets tilrettelæggelse i en mikrovirksomhed inden for tagdækning i Tyskland med henblik på at holde på ældre arbejdstagere; og et program for tilvejebringelse af nyt udstyr og bedre belysning og forbedring af arbejdets tilrettelæggelse i en polsk syfabrik, der eliminerede ulykker, reducerede fraværet og øgede præcisionen.

18/12/2015
73250-0.jpg

Sheffield Occupational Health Advisory Service (arbejdsmiljørådgivningen i Sheffield – SOHAS) yder fortrolig støtte vedrørende jobfastholdelse og rehabilitering af personer med erhvervsbetingede lidelser. I 2009 indgik SOHAS et partnerskab med Improving Access to Psychological Therapies (...Se mere

PDF Casestudier Download til
18/12/2015
73248-0.jpg

Decentraliseringen af budgetter har gjort koordineringen af den erhvervsmæssige rehabilitering i Sverige mindre effektiv. Ved udgangen af 2013 oprettede man 83 uafhængige koordineringsinstanser for at koordinere budgettet for erhvervsmæssig rehabilitering for alle parter, herunder...Se mere

PDF Casestudier Download til
18/12/2015
73238-0.jpg

Programmet skabte en tidlig, tværfaglig og koordineret interventionsproces med henblik på at lette tilbagevenden til arbejdsmarkedet inden for det eksisterende system for ydelser ved sygdom. Det bestod af tre centrale elementer: tværfaglige teams i kommunerne, standardiserede vurderinger af...Se mere

PDF Casestudier Download til
18/12/2015
73246-0.jpg

Centre for Chronic Illness and Work (centret for kronisk sygdom og arbejde – CCZW) er partner med syv nationale patientorganisationer (der hver fokuserer på en kronisk lidelse såsom fibromyalgi, multipel sklerose eller gigt) og uddanner personer med kroniske sygdomme, der allerede har...Se mere

PDF Casestudier Download til
18/12/2015
73244-0.jpg

Som led i det landsdækkende RehaFutur-initiativ startede Westfalen projektet "Integrationsprojekt RehaFuturReal®", et proaktivt, erhvervsrettet rehabiliteringssystem til reintegration af medarbejdere på sygeorlov på arbejdsmarkedet. Efter en trepartsevaluering, der omfatter uddannede...Se mere

PDF Casestudier Download til

Pages