You are here

Casestudier

De casestudier, der er indsamlet her, viser nogle af de praktiske måder, hvorpå udfordringerne med en aldrende arbejdsstyrke er blevet tacklet på vellykket vis. De omfatter et seniorpolitikprogram hos en lokal myndighed i Finland, der omfatter brug af præstationsvurderinger, ledelsesuddannelse og bedriftssundhedstjenester med henblik på at reducere sygefraværet og øge pensionsalderen; indførelse af løfteudstyr og ændringer i arbejdets tilrettelæggelse i en mikrovirksomhed inden for tagdækning i Tyskland med henblik på at holde på ældre arbejdstagere; og et program for tilvejebringelse af nyt udstyr og bedre belysning og forbedring af arbejdets tilrettelæggelse i en polsk syfabrik, der eliminerede ulykker, reducerede fraværet og øgede præcisionen.

09/03/2016
74858-0.jpg

Roskilde Kirkegårde, der omfatter tre kirkegårde og et krematorium, har 32 medarbejdere, hvoraf ni er over 45 år og klassificeres som "seniorer" af virksomheden. Virksomhedens seniorpolitik blev udformet af en intern arbejdsgruppe i 2007 med støtte fra en ekstern konsulent i henhold til...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74854-0.jpg

Initiativet til "Step Change"-projektet i Zlatna Panega Cement AD blev taget af moderselskabet, TITAN Group. Det blev gennemført af Zlatna Panegas ledelse, virksomhedens arbejdsmiljøafdeling, arbejdstagerrepræsentanter og konsulentvirksomheden DuPont. "Step Change" omfattede generelle...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74852-0.jpg

Service d'Aide aux Familles bruxelloises Asbl er en lille, ikke-udbyttegivende organisation, der yder støtte til familier ved sygdom, handicap eller sociale problemer. Blandt medarbejderne arbejder 90 % med pleje, og 45 % er over 45 år. Deres arbejde – ydelse af støtte til familier i hjemmet –...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74850-0.jpg

SONNENTOR, en distributør af økologiske fødevarer, der lægger vægt på bæredygtighed, modtog delfinansiering til gennemførelse af foranstaltningerne for ældre arbejdstagere, som den offentlige østrigske arbejdsformidling havde lanceret i 2000. Foranstaltningerne omfattede nedsat arbejdstid uden...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74848-0.jpg

I 2008 iværksatte den østrigske regering i samarbejde med arbejdsmarkedets parter sit program Fit für die Zukunft (fit for fremtiden). Formålet med programmet var at opretholde beskæftigelsesegnetheden ved at fremme og bevare medarbejdernes arbejdsevne, idet man samtidig begrænsede antallet af...Se mere

PDF Casestudier Download til

Pages