You are here

Casestudier

De casestudier, der er indsamlet her, viser nogle af de praktiske måder, hvorpå udfordringerne med en aldrende arbejdsstyrke er blevet tacklet på vellykket vis. De omfatter et seniorpolitikprogram hos en lokal myndighed i Finland, der omfatter brug af præstationsvurderinger, ledelsesuddannelse og bedriftssundhedstjenester med henblik på at reducere sygefraværet og øge pensionsalderen; indførelse af løfteudstyr og ændringer i arbejdets tilrettelæggelse i en mikrovirksomhed inden for tagdækning i Tyskland med henblik på at holde på ældre arbejdstagere; og et program for tilvejebringelse af nyt udstyr og bedre belysning og forbedring af arbejdets tilrettelæggelse i en polsk syfabrik, der eliminerede ulykker, reducerede fraværet og øgede præcisionen.

09/03/2016
74867-0.jpg

Solystic er specialiseret i postsorterings- og distributionsudstyr og beskæftiger 450 personer. Ud af den samlede arbejdsstyrke er 58 % over 45 år, og 37 % har været ansat i virksomheden i 20 år eller mere. Den franske lovgivning krævede, at Solystic i 2009 skulle forhandle sig frem til en...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74865-0.jpg

I alt 28 % af arbejdsstyrken hos Naantali kommune er over 55 år, og yderligere 3-4 % ventes at nå pensionsalderen hvert år mellem 2014 og 2020. Kommunens aldersforvaltningsprogram har til formål at afhjælpe disse demografiske udfordringer, mindske sygefraværet og hæve den gennemsnitlige...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74869-0.jpg

PSA Peugeot Citroën er en bilproducent med 118 080 medarbejdere, hvoraf 29 % er over 50 år, og hvor ældre operatører i produktionen oplever begrænset kapacitet. I 2009 krævede den franske lovgivning, at virksomheden forhandlede med arbejdsmarkedets parter for at fremme ansættelsen af ældre...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74871-0.jpg

Siden 2006 har Audi AG's sundhedsprogram været en del af organisationens langsigtede HR-strategi. Programmet hjælper med til at identificere sundhedsrisici og udvikle passende interventioner på et tidligt tidspunkt. Medarbejderne har ret til frivillige lægeundersøgelser – hvert femte år for...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74873-0.jpg

Plenkers lille tagdækkerfirma indførte i samarbejde med universitetet for anvendt videnskab i Niederrhein og Fraunhofer-instituttet for arbejdstilrettelæggelse foranstaltninger med henblik på at forebygge lidelser i bevægeapparatet for arbejdstagerne for at fastholde dem længere i beskæftigelse...Se mere

PDF Casestudier Download til

Pages