You are here

Casestudier

De casestudier, der er indsamlet her, viser nogle af de praktiske måder, hvorpå udfordringerne med en aldrende arbejdsstyrke er blevet tacklet på vellykket vis. De omfatter et seniorpolitikprogram hos en lokal myndighed i Finland, der omfatter brug af præstationsvurderinger, ledelsesuddannelse og bedriftssundhedstjenester med henblik på at reducere sygefraværet og øge pensionsalderen; indførelse af løfteudstyr og ændringer i arbejdets tilrettelæggelse i en mikrovirksomhed inden for tagdækning i Tyskland med henblik på at holde på ældre arbejdstagere; og et program for tilvejebringelse af nyt udstyr og bedre belysning og forbedring af arbejdets tilrettelæggelse i en polsk syfabrik, der eliminerede ulykker, reducerede fraværet og øgede præcisionen.

09/03/2016
74889-0.jpg

Medarbejderejede Domel Holding d.d. er en stor global producent af elektromotorer, der beskæftiger 952 medarbejdere med en gennemsnitsalder på 40 år. Siden 1998 har deres sundhedsfremmende team fokuseret på forebyggelse af sygdom for at nedbringe sygefraværet og sundhedsfremme for at forbedre...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74885-0.jpg

DARTEX er en lille systue med 14 kvindelige ansatte, der arbejder fem dage om ugen på enkeltskift. Gentagne arbejdsopgaver, der udføres siddende, øger risikoen for lidelser i bevægeapparatet. Arbejdsmiljøet påvirkede produktivitet og kundetilfredshed samt sygefraværet. Ud over de lovpligtige...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74883-0.jpg

St. Olavs Hospital har 9 726 ansatte, hvoraf 2 000 er over 55 år. Udgifterne til tidlig pensionering er høje, og hospitalet ønsker at fastholde erfarne medarbejdere. Selv om der ikke findes noget juridisk krav om det, udformede St. Olavs en seniorpolitik i samarbejde med fagforeningerne og...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74881-0.jpg

OSL ejer og driver Norges største lufthavn. Blandt de 500 medarbejdere med en gennemsnitsalder på 46 år og mere end 50 % skifteholdsarbejde udformede OSL deres "Livsfasepolitik" for at reducere sygefravær og arbejdsskader, samtidig med at man ønskede at holde længere på erfarne medarbejdere. Der...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74879-0.jpg

Van der Geest Schilderspecialisten er en malervirksomhed med 125 ansatte, hvoraf de fleste er over 45 år. Selv om der ikke findes noget lovkrav om sundhedsprogrammer for ældre arbejdstagere, indledte virksomheden i 2010 "Win-Win", et projekt for tidlig indgriben for at forbedre medarbejdernes...Se mere

PDF Casestudier Download til

Pages