You are here

Casestudier

De casestudier, der er indsamlet her, viser nogle af de praktiske måder, hvorpå udfordringerne med en aldrende arbejdsstyrke er blevet tacklet på vellykket vis. De omfatter et seniorpolitikprogram hos en lokal myndighed i Finland, der omfatter brug af præstationsvurderinger, ledelsesuddannelse og bedriftssundhedstjenester med henblik på at reducere sygefraværet og øge pensionsalderen; indførelse af løfteudstyr og ændringer i arbejdets tilrettelæggelse i en mikrovirksomhed inden for tagdækning i Tyskland med henblik på at holde på ældre arbejdstagere; og et program for tilvejebringelse af nyt udstyr og bedre belysning og forbedring af arbejdets tilrettelæggelse i en polsk syfabrik, der eliminerede ulykker, reducerede fraværet og øgede præcisionen.

10/03/2016
74896-0.jpg

General Electric (GE) Money Bank a.s. indledte sit program "GE Pro zdraví" i marts 2010 i overensstemmelse med GE's overordnede strategi for en sundhedskultur. "Health Ahead" (sundhed for fremtiden) er en GE-certificeringsstandard, hvor man evaluerer arbejdspladser ud fra specifikke målestokke...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74889-0.jpg

Medarbejderejede Domel Holding d.d. er en stor global producent af elektromotorer, der beskæftiger 952 medarbejdere med en gennemsnitsalder på 40 år. Siden 1998 har deres sundhedsfremmende team fokuseret på forebyggelse af sygdom for at nedbringe sygefraværet og sundhedsfremme for at forbedre...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74893-0.jpg

Northumbrian Water Group Limited (NWL) leverer og forvalter spildevandssystemer. 30 % af den samlede arbejdsstyrke er over 50 år. – Sygefravær på grund af lidelser i bevægeapparatet og stress koster 1 mio. GBP om året. NWL's "Wellbeing Programme" (program for velvære) sigter mod at forebygge...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74885-0.jpg

DARTEX er en lille systue med 14 kvindelige ansatte, der arbejder fem dage om ugen på enkeltskift. Gentagne arbejdsopgaver, der udføres siddende, øger risikoen for lidelser i bevægeapparatet. Arbejdsmiljøet påvirkede produktivitet og kundetilfredshed samt sygefraværet. Ud over de lovpligtige...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74891-0.jpg

ISS Facility Services leverer facility services og ejendomsadministrationstjenester. Ud af 29 835 ansatte har 1 834 ret til seniorydelser. Arbejdet er fysisk og mentalt krævende, så man indførte foranstaltninger rettet mod beskyttelse af ældre arbejdstageres helbred i henhold til kollektive...Se mere

PDF Casestudier Download til

Pages