You are here

Casestudier

De casestudier, der er indsamlet her, viser nogle af de praktiske måder, hvorpå udfordringerne med en aldrende arbejdsstyrke er blevet tacklet på vellykket vis. De omfatter et seniorpolitikprogram hos en lokal myndighed i Finland, der omfatter brug af præstationsvurderinger, ledelsesuddannelse og bedriftssundhedstjenester med henblik på at reducere sygefraværet og øge pensionsalderen; indførelse af løfteudstyr og ændringer i arbejdets tilrettelæggelse i en mikrovirksomhed inden for tagdækning i Tyskland med henblik på at holde på ældre arbejdstagere; og et program for tilvejebringelse af nyt udstyr og bedre belysning og forbedring af arbejdets tilrettelæggelse i en polsk syfabrik, der eliminerede ulykker, reducerede fraværet og øgede præcisionen.

26/04/2017
77921-0.jpg

Priserne for god arbejdsmiljøpraksis organiseres af EU-OSHA som en del af kampagnen Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre. Kampagnen fremmer bæredygtigt arbejde og en sund aldring fra starten of arbejdslivet, og priserne er en anerkendelse til organisationer, der på fremragende og...Se mere

PDF Casestudier Download til
10/03/2016
74896-0.jpg

General Electric (GE) Money Bank a.s. indledte sit program "GE Pro zdraví" i marts 2010 i overensstemmelse med GE's overordnede strategi for en sundhedskultur. "Health Ahead" (sundhed for fremtiden) er en GE-certificeringsstandard, hvor man evaluerer arbejdspladser ud fra specifikke målestokke...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74887-0.jpg

Premogovnik Velenje-kulminen lægger vægt på de ansattes sikkerhed og sundhed og indførte programmet "Vejen til sunde medarbejdere" i 1998. Programmet har til formål at mindske sygefravær og lidelser i bevægeapparatet og er rettet mod alle arbejdstagere, men med fokus på ældre medarbejdere....Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74891-0.jpg

ISS Facility Services leverer facility services og ejendomsadministrationstjenester. Ud af 29 835 ansatte har 1 834 ret til seniorydelser. Arbejdet er fysisk og mentalt krævende, så man indførte foranstaltninger rettet mod beskyttelse af ældre arbejdstageres helbred i henhold til kollektive...Se mere

PDF Casestudier Download til
09/03/2016
74893-0.jpg

Northumbrian Water Group Limited (NWL) leverer og forvalter spildevandssystemer. 30 % af den samlede arbejdsstyrke er over 50 år. – Sygefravær på grund af lidelser i bevægeapparatet og stress koster 1 mio. GBP om året. NWL's "Wellbeing Programme" (program for velvære) sigter mod at forebygge...Se mere

PDF Casestudier Download til

Pages