You are here

1E-1920x589px.jpg

De forretningsmæssige argumenter for et bæredygtigt arbejdsliv

God arbejdsmiljøledelsespraksis kan ud over at beskytte arbejdstagerne og opfylde lovmæssige forpligtelser indebære betydelige fordele:

  • en sund, produktiv og motiveret arbejdsstyrke, der gør det muligt for virksomheder og andre organisationer at forblive konkurrencedygtige og innovative
  • værdifulde kvalifikationer og arbejdserfaring, der holdes inden for en organisation gennem videnoverførsel og en større pulje af talent og kvalifikationer
  • et lavere sygefravær og fravær, der resulterer i lavere omkostninger for organisationerne i forbindelse med uarbejdsdygtighed og en bedre produktivitet
  • lavere personaleudskiftning
  • et arbejdsmiljø, hvor arbejdstagere i alle aldre kan udnytte deres potentiale
  • bedre trivsel på arbejdspladsen.

Med en aldrende arbejdsstyrke vil arbejdsmiljøledelsen ikke kun forbedre de enkelte medarbejderes sundhed og hverdag. Den kan også forbedre en organisations produktivitet og omkostningseffektivitet

Anbefalet til dig