You are here

Publikace

Velké množství informací o problematice, jíž se zabývá současná kampaň – a proč a jak bychom ji měli řešit – naleznete na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

Publikace zahrnují informační listy kampaně o relevantních tématech či shrnutí seminářů a workshopů a komplexní zprávy o výzkumu (např. o rozsahu problematiky a souvisejících nákladech a o současných politikách a praxi v oblasti prevence). Případové studie uvádějí příklady ze skutečného života, které ukazují, jak pracoviště řídí BOZP, a obsahují tipy pro praktické uplatňování preventivních opatření.

Nejnovější publikace

Dostupné publikace (39)

80922-0.jpg
07/12/2018 Typ: Evropské pokyny 102 strany

„Zdraví pracovníci, prosperující společnosti – praktický průvodce k zajištění dobrých pracovních podmínek“

Tento průvodce představuje praktický přístup k prevenci a řízení psychosociální ch rizik a muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací. Evropští pracovníci uvádějí tyto dva faktory jako hlavní příčiny poškození zdraví v souvislosti s prací. Vedou k velkému počtu zameškaných...

Více
77740-0.jpg
11/10/2016 Typ: Informační listy 2 strany

Rehabilitace a návrat do práce: zpráva o analýze politik, strategií a programů EU a členských států – informační list

Tato zpráva uvádí přehled přístupů v oblasti rehabilitace a návratu do práce z celé Evropy v kontextu stárnoucí pracovní síly. Analyzuje faktory, které ovlivňují to, zda se v jednotlivých zemích systémy rehabilitace a návratu do práce vyvíjejí a provádějí, přičemž určuje...

Více
76173-0.jpg
11/07/2016 Typ: Zprávy 86 strany

Přehled výzkumu o rehabilitaci a návratu do práce

Evropská pracovní síla stárne. Starší pracovníci jsou zvláště ohroženi předčasným odchodem do důchodu v důsledku zdravotního postižení a dlouhodobou pracovní neschopností, přičemž náklady jsou v takových případech značné. Cílem přehledu je poskytnout aktuální souhrn poznatků o...

Více
76177-0.jpg
08/03/2016 Typ: Zprávy 94 strany

Rehabilitace a návrat do práce: zpráva o analýze politik, strategií a programů EU a členských států

Tato zpráva uvádí přehled přístupů v oblasti rehabilitace a návratu do práce z celé Evropy v kontextu stárnoucí pracovní síly. Analyzuje faktory, které ovlivňují to, zda se v jednotlivých zemích systémy rehabilitace a návratu do práce vyvíjejí a provádějí, přičemž určuje...

Více
44896-0.jpg
04/11/2008 Typ: Informační listy 10 strany

E-fact 45: Kontrolní seznam pro prevenci špatných pracovních poloh

Dobrá pracovní poloha je nutným předpokladem pro prevenci muskuloskeletálních poruch (MSD) souvisejících s prací. Jedná se o poškození tělesných soustavy, například svaly, klouby, šlachy, vazy a nervy nebo lokální části krevního oběhového systému, která jsou způsobena nebo...

Více

Pages

Pages

26 - 30