You are here

Publikace

Velké množství informací o problematice, jíž se zabývá současná kampaň – a proč a jak bychom ji měli řešit – naleznete na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

Publikace zahrnují informační listy kampaně o relevantních tématech či shrnutí seminářů a workshopů a komplexní zprávy o výzkumu (např. o rozsahu problematiky a souvisejících nákladech a o současných politikách a praxi v oblasti prevence). Případové studie uvádějí příklady ze skutečného života, které ukazují, jak pracoviště řídí BOZP, a obsahují tipy pro praktické uplatňování preventivních opatření.

Nejnovější publikace

Dostupné publikace (26)

45296-0.jpg
11/01/2008 Typ: Informační listy 11 strany

E-fact 28: Postupy manipulace s pacienty umožňující předcházet vzniku MSD u pracovníků ve zdravotnictví

Muskuloskeletální poruchy (MSD) související s prací jsou mezi zaměstnanci nemocnic závažným problémem, a to obzvláště u středního zdravotního personálu. Hlavními problémy jsou úrazy zad a přetěžování ramen, které mohou vést k závažnému zneschopnění. Bylo prokázáno, že zaměstnání...

Více
45382-0.jpg
11/01/2008 Typ: Informační listy 13 strany

E-fact 24 - Muskuloskeletální poruchy v sektoru HORECA

Muskuloskeletální poruchy (MSD) jsou v odvětví hotelových, restauračních a stravovacích služeb (HORECA) značně rozšířené. MSD představují postižení tělesných soustav, např. svalů, kloubů, šlach, vazů a nervů, související s prací. Tato kapitola E-Fact vysvětluje, proč pracovníkům...

Více
45578-0.jpg
06/09/2007 Typ: Informační listy 2 strany

Factsheet 75 - Muskuloskeletální onemocnění související s prací: zpět do práce

Muskuloskeletální poruchy (MSD) představují v Evropě nejčastější zdravotní potíže spojené s prací. Boj s muskuloskeletálními poruchami vyžaduje provádění opatření na pracovišti. Zaprvé je třeba přijmout preventivní kroky. V případě pracovníků, kteří již muskuloskeletálními...

Více
45676-0.jpg
03/07/2007 Typ: Informační listy 2 strany

Factsheet 73 - Nebezpečí a rizika spojená s ruční manipulací s břemeny na pracovišti

Za ruční manipulaci s břemeny se považuje kterákoli z těchto činností, kterou vykonává jeden nebo více pracovníků: zvedání, držení, pokládání, sunutí, tahání, nošení nebo přemisťování břemene. Břemeno může být živé (osoba nebo zvíře) nebo neživé (předmět). Počet pracovníků v EU-...

Více
45736-0.jpg
02/07/2007 Typ: Informační listy 2 strany

Factsheet 72 - Poruchy krku a horních končetin související s prací

Téměř dvě třetiny pracovníků v EU prohlašují, že vykonávají práci vyžadující opakované pohyby rukou a paží, a čtvrtina uvádí, že jsou vystaveni vibracím z pracovních nářadí, což jsou významné rizikové faktory vedoucí k poruchám krku a horních končetin (work-related neck and...

Více

Pages

Pages

21 - 25