You are here

Publikace

Velké množství informací o problematice, jíž se zabývá současná kampaň – a proč a jak bychom ji měli řešit – naleznete na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

Publikace zahrnují informační listy kampaně o relevantních tématech či shrnutí seminářů a workshopů a komplexní zprávy o výzkumu (např. o rozsahu problematiky a souvisejících nákladech a o současných politikách a praxi v oblasti prevence). Případové studie uvádějí příklady ze skutečného života, které ukazují, jak pracoviště řídí BOZP, a obsahují tipy pro praktické uplatňování preventivních opatření.

Nejnovější publikace

Dostupné publikace (39)

85264-0.jpg
04/05/2020 Typ: Zprávy 69 strany

Muskuloskeletální poruchy související s prací: proč jsou stále tak rozšířené? Důkazy z přezkumu literatury

Tento přezkum literatury zkoumá důvody přetrvávajícího rozšíření muskuloskeletálních poruch u pracovníků v celé EU. Navzdory právním předpisům a preventivním opatřením je výskyt muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací stále vysoký. Autoři odhalují faktory, které...

Více
84915-0.jpg
12/03/2020 Typ: Zprávy 80 strany

Muskuloskeletální poruchy související s prací: Fakta a čísla – souhrnná zpráva ze zpráv deseti členských států

Tato souhrnná zpráva je součástí mnohem většího projektu „ Fakta a čísla – přehled o muskuloskeletálních poruchách: prevalence, náklady a demografie muskuloskeletálních poruch v Evropě “, jehož cílem je poskytnout podporu tvůrcům politik na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, a...

Více
84682-0.jpg
20/12/2019 Typ: Diskusní dokumenty 8 strany

Muskuloskeletální zdraví kadeřníků

Tento článek je součástí řady diskusních dokumentů, které se zaměřují na odvětví, v nichž se často vyskytují muskuloskeletální poruchy. Shrnuje závěry průzkumu provedeného v rámci projektu ergoHair, jehož cílem je propagovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí v odvětví...

Více
84337-0.jpg
15/11/2019 Typ: Zprávy 215 strany

Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU

Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) remain the most common work-related health problem in the European Union and workers in all sectors and occupations can be affected. Besides the effects on workers themselves, they lead to high costs to enterprises and society. This...

Více
85832-0.jpg
15/11/2019 Typ: Zprávy 18 strany

Summary - Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU

Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) remain the most common work-related health problem in the European Union and workers in all sectors and occupations can be affected. Besides the effects on workers themselves, they lead to high costs to enterprises and society. This...

Více

Pages

Pages

21 - 25