You are here

Publikace

Velké množství informací o problematice, jíž se zabývá současná kampaň – a proč a jak bychom ji měli řešit – naleznete na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

Publikace zahrnují informační listy kampaně o relevantních tématech či shrnutí seminářů a workshopů a komplexní zprávy o výzkumu (např. o rozsahu problematiky a souvisejících nákladech a o současných politikách a praxi v oblasti prevence). Případové studie uvádějí příklady ze skutečného života, které ukazují, jak pracoviště řídí BOZP, a obsahují tipy pro praktické uplatňování preventivních opatření.

Nejnovější publikace

Dostupné publikace (39)

85700-0.jpg
05/06/2020 Typ: Zprávy 51 strany

Muskuloskeletální poruchy související s prací: od výzkumu k praxi. Jak se můžeme poučit?

Navzdory mnoha iniciativám zaměřeným na prevenci muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací se tyto poruchy v celé EU stále vyskytují ve značné míře. Tato zpráva shrnuje zjištění rozsáhlého projektu zaměřeného na prozkoumání příčin této situace a odhalení nedostatků jak na...

Více
85662-0.jpg
05/06/2020 Typ: Zprávy 10 strany

Stručný obsah – Muskuloskeletální poruchy související s prací: od výzkumu k praxi. Jak se můžeme poučit?

Navzdory mnoha iniciativám zaměřeným na prevenci muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací se tyto poruchy v celé EU stále vyskytují ve značné míře. Tato zpráva shrnuje zjištění rozsáhlého projektu zaměřeného na prozkoumání příčin této situace a odhalení nedostatků jak na...

Více
85544-0.jpg
19/05/2020 Typ: Zprávy 11 strany

Stručný obsah – Politika a praxe v oblasti prevence. Přístupy k řešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací

V rámci projektu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nazvaného „Přezkoumání výzkumu, politiky a praxe v oblasti předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací“ provedl projektový tým v řadě zemí rozsáhlou analýzu politik týkajících se...

Více
85485-0.jpg
19/05/2020 Typ: Zprávy 53 strany

Politika a praxe v oblasti prevence. Přístupy k řešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací

V rámci projektu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nazvaného „Přezkoumání výzkumu, politiky a praxe v oblasti předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací“ provedl projektový tým v řadě zemí rozsáhlou analýzu politik týkajících se...

Více
85387-0.jpg
04/05/2020 Typ: Zprávy 8 strany

Stručný obsah – Muskuloskeletální poruchy související s prací: proč jsou stále tak rozšířené? Důkazy z přezkumu literatury

Tento přezkum literatury zkoumá důvody přetrvávajícího rozšíření muskuloskeletálních poruch u pracovníků v celé EU. Navzdory právním předpisům a preventivním opatřením je výskyt muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací stále vysoký. Autoři odhalují faktory, které...

Více

Pages

Pages

16 - 20