You are here

Publikace

Velké množství informací o problematice, jíž se zabývá současná kampaň – a proč a jak bychom ji měli řešit – naleznete na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

Publikace zahrnují informační listy kampaně o relevantních tématech či shrnutí seminářů a workshopů a komplexní zprávy o výzkumu (např. o rozsahu problematiky a souvisejících nákladech a o současných politikách a praxi v oblasti prevence). Případové studie uvádějí příklady ze skutečného života, které ukazují, jak pracoviště řídí BOZP, a obsahují tipy pro praktické uplatňování preventivních opatření.

Nejnovější publikace

Dostupné publikace (26)

76177-0.jpg
08/03/2016 Typ: Zprávy 94 strany

Rehabilitace a návrat do práce: zpráva o analýze politik, strategií a programů EU a členských států

Tato zpráva uvádí přehled přístupů v oblasti rehabilitace a návratu do práce z celé Evropy v kontextu stárnoucí pracovní síly. Analyzuje faktory, které ovlivňují to, zda se v jednotlivých zemích systémy rehabilitace a návratu do práce vyvíjejí a provádějí, přičemž určuje...

Více
44896-0.jpg
04/11/2008 Typ: Informační listy 10 strany

E-fact 45: Kontrolní seznam pro prevenci špatných pracovních poloh

Dobrá pracovní poloha je nutným předpokladem pro prevenci muskuloskeletálních poruch (MSD) souvisejících s prací. Jedná se o poškození tělesných soustavy, například svaly, klouby, šlachy, vazy a nervy nebo lokální části krevního oběhového systému, která jsou způsobena nebo...

Více
44943-0.jpg
04/11/2008 Typ: Informační listy 5 strany

E-fact 42: Kontrolní seznam pro prevenci poškození dolních končetin

Poškození dolních končetin související s prací je poškození tělesné soustavy, například šlach, svalů, nervů, kloubů a míšku, které je způsobováno nebo zhoršováno převážně vykonáváním práce a působením bezprostředního pracovního prostředí. Poškození tohoto typu mohou postihovat...

Více
44994-0.jpg
17/10/2008 Typ: Informační listy 11 strany

E-fact 38 - Pracovní zařízení, nářadí a pracovníci úklidu

Účelem této publikace E-facts je informovat zaměstnavatele, vedoucí týmů, pracovníky i jejich zástupce, zejména v malých a středních podnicích, o nebezpečích spojených s prováděním úklidových prací a o tom, jak jim lze s ohledem na zdraví pracovníků předcházet. Je třeba...

Více
45237-0.jpg
08/02/2008 Typ: Informační listy 2 strany

Informační list 78 - Muskuloskeletální poruchy související s prací: zpráva o prevenci Shrnutí

Muskuloskeletální poruchy (MSD) jsou v Evropě nejčastějšími zdravotními potížemi souvisejícími s prací – v 27 členských státech EU trpí 25 % pracovníků bolestmi zad a 23 % si stěžuje na bolesti svalů. Zaprvé je nutné přijmout preventivní opatření. U pracovníků, kteří se již s...

Více

Pages

Pages

16 - 20