You are here

Publikace

Velké množství informací o problematice, jíž se zabývá současná kampaň – a proč a jak bychom ji měli řešit – naleznete na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

Publikace zahrnují informační listy kampaně o relevantních tématech či shrnutí seminářů a workshopů a komplexní zprávy o výzkumu (např. o rozsahu problematiky a souvisejících nákladech a o současných politikách a praxi v oblasti prevence). Případové studie uvádějí příklady ze skutečného života, které ukazují, jak pracoviště řídí BOZP, a obsahují tipy pro praktické uplatňování preventivních opatření.

Nejnovější publikace

Dostupné publikace (26)

85832-0.jpg
15/11/2019 Typ: Zprávy 18 strany

Summary - Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU

Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) remain the most common work-related health problem in the European Union and workers in all sectors and occupations can be affected. Besides the effects on workers themselves, they lead to high costs to enterprises and society. This...

Více
80922-0.jpg
07/12/2018 Typ: Evropské pokyny 102 strany

„Zdraví pracovníci, prosperující společnosti – praktický průvodce k zajištění dobrých pracovních podmínek“

Tento průvodce představuje praktický přístup k prevenci a řízení psychosociálních rizik a muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací. Evropští pracovníci uvádějí tyto dva faktory jako hlavní příčiny poškození zdraví v souvislosti s prací. Vedou k velkému počtu zameškaných...

Více
77740-0.jpg
11/10/2016 Typ: Informační listy 2 strany

Rehabilitace a návrat do práce: zpráva o analýze politik, strategií a programů EU a členských států – informační list

Tato zpráva uvádí přehled přístupů v oblasti rehabilitace a návratu do práce z celé Evropy v kontextu stárnoucí pracovní síly. Analyzuje faktory, které ovlivňují to, zda se v jednotlivých zemích systémy rehabilitace a návratu do práce vyvíjejí a provádějí, přičemž určuje...

Více
75847-0.jpg
11/07/2016 Typ: Zprávy 9 strany

Shrnutí: Přehled výzkumu o rehabilitaci a návratu do práce

Evropská pracovní síla stárne. Starší pracovníci jsou zvláště ohroženi předčasným odchodem do důchodu v důsledku zdravotního postižení a dlouhodobou pracovní neschopností, přičemž náklady jsou v takových případech značné. Shrnutí vychází z přezkumu, který poskytuje aktuální...

Více
76173-0.jpg
11/07/2016 Typ: Zprávy 86 strany

Přehled výzkumu o rehabilitaci a návratu do práce

Evropská pracovní síla stárne. Starší pracovníci jsou zvláště ohroženi předčasným odchodem do důchodu v důsledku zdravotního postižení a dlouhodobou pracovní neschopností, přičemž náklady jsou v takových případech značné. Cílem přehledu je poskytnout aktuální souhrn poznatků o...

Více

Pages

Pages

11 - 15