You are here

Publikace

Velké množství informací o problematice, jíž se zabývá současná kampaň – a proč a jak bychom ji měli řešit – naleznete na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

Publikace zahrnují informační listy kampaně o relevantních tématech či shrnutí seminářů a workshopů a komplexní zprávy o výzkumu (např. o rozsahu problematiky a souvisejících nákladech a o současných politikách a praxi v oblasti prevence). Případové studie uvádějí příklady ze skutečného života, které ukazují, jak pracoviště řídí BOZP, a obsahují tipy pro praktické uplatňování preventivních opatření.

Nejnovější publikace

Dostupné publikace (39)

87382-0.jpg
01/12/2020 Typ: Diskusní dokumenty 14 strany

Hodnocení rizik muskuloskeletálních poruch horních končetin v zemědělství: porovnání zkušeností

Tento diskusní dokument se zabývá výskytem muskuloskeletálních poruch v zemědělství v EU obecně a konkrétně v Itálii. Muskuloskeletální poruchy jsou nejčastějšími nemocemi z povolání: zvláště rozšířené jsou potíže postihující dolní část zad a horní končetiny. Mezi hlavní faktory...

Více
87429-0.jpg
25/11/2020 Typ: Diskusní dokumenty 10 strany

Rakouský model „Školy v pohybu“: kvalita školy spočívá v tom, že umožňuje dětem uspokojit jejich přirozenou potřebu se hýbat

Mladí lidé a dospívající musí mít dostatek pohybu, aby byl zajištěn jejich optimální vývoj. Výzkum prokázal, že nedostatek pohybu může vést k problémům s chováním a muskuloskeletálním poruchám. Tento diskusní dokument se zaměřuje na rakouský model „Školy v pohybu“, který...

Více
ppt2-campaign.jpg
19/10/2020 Typ: Prezentace

Hodnocení rizik souvisejících s muskuloskeletálními poruchami

Hodnocení rizik tvoří základ úspěšného řízení bezpečnosti a ochrany zdraví a je klíčem k prevenci a řízení muskuloskeletálních poruch. Tato prezentace doporučuje přímočarý přístup k hodnocení rizik krok za krokem, který by měl dobře fungovat ve většině podniků (zejména v případě...

Více
ppt2-campaign_0.jpg
19/10/2020 Typ: Prezentace

Úvod do problematiky prevence muskuloskeletálních poruch

Tato prezentace přináší obecný úvod do problematiky prevence a řízení muskuloskeletálních poruch. Lze ji doplnit dalšími prezentacemi či publikacemi připravenými v rámci kampaně na období 2020–2022 „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ . Tuto prezentaci si můžete...

Více
87157-0.jpg
14/10/2020 Typ: Diskusní dokumenty 19 strany

Muskuloskeletální poruchy v odvětví zemědělství: od identifikace rizik po přijímání preventivních opatření

Práce v zemědělství zahrnuje mnoho opakujících se pracovních úkonů. Zejména ruční manipulace s břemeny a jejich zvedání může způsobovat namáhání organismu a nepřirozené polohy. Nutnost práce venku a specifika terénu kladou vysoké nároky na návrhy zemědělských strojů. Tento...

Více

Pages

Pages

6 - 10