You are here

Publikace

Muskuloskeletální poruchy související s prací: statistiky

09/12/2020 Typ: Prezentace

Tato prezentace poskytuje přehled o prevalenci, dopadu a rizikových faktorech muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací.

Vychází z těchto zpráv: Muskuloskeletální poruchy související s prací: prevalence, náklady a demografie v EU a Muskuloskeletální poruchy související s prací: fakta a čísla – souhrnná zpráva ze zpráv deseti členských států.

Tuto prezentaci si můžete stáhnout rovněž z platformy Slideshare.

  • Stáhnout v: