You are here

Publikace

Podpora muskuloskeletálního zdraví na pracovišti

09/12/2020 Typ: Informační listy 4 strany

Tento informační list představuje celoevropskou osvětovou kampaň o muskuloskeletálních poruchách s názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“.

Muskuloskeletální poruchy jsou v EU nejčastějším zdravotním problémem souvisejícím s prací. Jsou významným důvodem ke znepokojení: zaprvé proto, že ovlivňují celkový zdravotní stav tolika pracovníků, a zadruhé proto, že mají negativní hospodářský dopad na podniky a pro evropské země představují finanční a sociální náklady.

Muskuloskeletálním poruchám lze předcházet a jsou zvladatelné. Toho lze dosáhnout přijetím integrovaného přístupu k řešení problematiky těchto onemocnění vycházejícího ze zásad uvedených v rámcové směrnici o BOZP. Mezi nejdůležitější zásady podle nás patří: hodnocení rizik na pracovišti, hierarchické pojetí prevence a účast zaměstnanců.

  • Stáhnout v: