You are here

Publikace

Velké množství informací o problematice, jíž se zabývá současná kampaň – a proč a jak bychom ji měli řešit – naleznete na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

Publikace zahrnují informační listy kampaně o relevantních tématech či shrnutí seminářů a workshopů a komplexní zprávy o výzkumu (např. o rozsahu problematiky a souvisejících nákladech a o současných politikách a praxi v oblasti prevence). Případové studie uvádějí příklady ze skutečného života, které ukazují, jak pracoviště řídí BOZP, a obsahují tipy pro praktické uplatňování preventivních opatření.

Nejnovější publikace

Dostupné publikace (64)

MSDs_association_pshychosocial_risks_factors_at_work_executive_summary.pdf.jpeg
17/11/2021 Typ: Zprávy 9 strany

Shrnutí – Muskuloskeletální poruchy: souvislost s psychosociálními rizikovými faktory při práci

V minulosti se snahy o snížení rizika muskuloskeletálních poruch na pracovišti zaměřovaly na fyzické pracovní faktory. Důležitý je však i vztah mezi muskuloskeletálními poruchami a psychosociální mi faktory, jako je nadměrná pracovní zátěž a nedostatečná podpora. Psychosociální...

Více
MSDs_association_pshychosocial_risks_factors_at_work_report.pdf.jpeg
17/11/2021 Typ: Zprávy 77 strany

Muskuloskeletální poruchy: souvislost s psychosociálními rizikovými faktory při práci

V minulosti se snahy o snížení rizika muskuloskeletálních poruch na pracovišti zaměřovaly na fyzické pracovní faktory. Důležitý je však i vztah mezi muskuloskeletálními poruchami a psychosociální mi faktory, jako je nadměrná pracovní zátěž a nedostatečná podpora. Psychosociální...

Více
Mainstreaming_MSDs_into_education_summary.pdf.jpeg
04/11/2021 Typ: Zprávy 13 strany

Shrnutí – Muskuloskeletální poruchy u dětí a mladých lidí: prevalence, rizikové faktory, preventivní opatření

Výzkumů o muskuloskeletálních poruchách již byla provedena celá řada, většina zpráv se však zaměřuje na dospělé. Tento tematický přehled se týká výzkumu u dětí a mladých lidí, a to před jejich vstupem na trh práce i později. Protože mnoho problémů s muskuloskeletálními poruchami...

Více
Mainstreaming_MSDs_into_education_report.pdf.jpeg
04/11/2021 Typ: Zprávy 95 strany

Muskuloskeletální poruchy u dětí a mladých lidí: prevalence, rizikové faktory, preventivní opatření

Výzkumů o muskuloskeletálních poruchách již byla provedena celá řada, většina zpráv se však zaměřuje na dospělé. Tento tematický přehled se týká výzkumu u dětí a mladých lidí, a to před jejich vstupem na trh práce i později. Protože mnoho problémů s muskuloskeletálními poruchami...

Více
TW_health_risks_COVID_19_pandemic_context_field_evidence_policy_implications_report-1.jpg
22/10/2021 Typ: Zprávy 102 strany

Práce na dálku a zdravotní rizika v souvislosti s pandemií COVID-19: důkazy z praxe a politické důsledky

Práce na dálku přispěla k rozvoji podniků a pomohla jim přežít pandemii COVID-19. Vystavila však pracovníky většímu riziku rozvoje muskuloskeletálních poruch a problémů v oblasti duševního zdraví. Tato zpráva hodnotí otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci související s...

Více

Pages

Pages

1 - 5