You are here

Případové studie

Návrat do práce na recepci po zlomeninách kostí v důsledku osteopenie

27/07/2020 Typ: Případové studie 3 strany

Recepční, která se zranila při nehodě, k níž došlo v důsledku jejích problémů s osteoartritidou a osteopenií, se po 6měsíční nepřítomnosti úspěšně vrátila do práce.

Tato případová studie se zabývá dojednaným a provedeným plánem úspěšného návratu do práce. Velkou úlohu sehrála jednoduchá opatření, jako je udržování kontaktu se zaměstnancem na nemocenské a možnost vrátit se do práce postupně.

Bylo provedeno posouzení pracoviště a úpravy, které měly dotyčné zaměstnankyni umožnit pracovat bez bolesti. Tento případ ukazuje, že je potřeba, aby poskytovatelé zdravotní péče, oddělení lidských zdrojů, přímí nadřízení a dotyčný pracovník spolupracovali na účinných řešeních umožňujících návrat do práce.

  • Stáhnout v: