You are here
03/10/2018

Informační list: Praktické nástroje a pokyny týkající se nebezpečných látek na pracovištích

Informační listy
82137-0.jpg

Tento informační přehled přináší rady k nástrojům a pokynům, které mají zaměstnavatelé a pracovníci k dispozici při zvládání rizik spojených s nebezpečnými látkami na pracovišti. Používání již dostupných nástrojů a pokynů, může ušetřit čas a zároveň poskytuje praktické způsoby snižování expozice zaměstnanců nebezpečným látkám.

Tento informační přehled odkazuje na novou databázi zdrojů agentury EU-OSHA, která v současnosti obsahuje více než 700 nástrojů a materiálů v mnoha jazycích. Nabízí několik možností filtrů, aby uživatelé mohli nalézt nástroje, které pro ně budou nejužitečnější.