You are here

Publikace

Pracovní exoskelety: nositelná robotická zařízení a prevence muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací na pracovištích budoucnosti

09/09/2020 Typ: Diskusní dokumenty 12 strany

Exoskelety jsou osobní asistenční technologie s mechanickým vlivem na tělo. Mohou snížit zátěž spojenou s fyzickou prací, jako je zvedání těžkých břemen, čímž zmírňují riziko muskuloskeletálních poruch. Ergonomické uspořádání a rozvržení pracoviště není vždy možné, například u dočasných pracovišť. Exoskelety mohou pomoci tento nedostatek kompenzovat.

Jako u všech nových technologií jsou i u exoskeletů zapotřebí předpisy a normy. Tato zpráva poskytuje pokyny pro konstruktéry těchto zařízení. Rozložení napětí na různé části těla může mít vliv na zdraví pracovníků. Další otázkou je pohodlí. Aby byly exoskelety užitečné a obecně přijímané, doporučuje se jejich konstrukci přizpůsobit lidskému tělu.

  • Stáhnout v: