You are here

Případové studie

Německo: systémový přístup k prevenci muskuloskeletálních poruch

19/03/2020 Typ: Případové studie 10 strany

Tato případová studie se zaměřuje na celostní přístup Německa k řešení muskuloskeletálních poruch, který se opírá o komplexní právní rámec. Muskuloskeletální poruchy jsou v Německu nejčastější příčinou nepřítomnosti v práci a jejich prevence je jednou z priorit německé společné strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Příprava a uplatňování této strategie vyžaduje zapojení různých zainteresovaných stran – spolkové vlády, spolkových zemí a institucí úrazového pojištění, jakož i oborových sdružení, odborníků na bezpečnost a pracovních lékařů – a to umožňuje mnohostranný přístup založený na spolupráci. Zákon o preventivní zdravotní péči poskytuje pro tuto spolupráci solidní právní základ a uznává potřebu zavedení činností zaměřených na zlepšení zdraví nejen na pracovištích, ale také tam, kde se lidé učí a kde žijí.

  • Stáhnout v: