You are here

Publikace

Velké množství informací o problematice, jíž se zabývá současná kampaň – a proč a jak bychom ji měli řešit – naleznete na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

Publikace zahrnují informační listy kampaně o relevantních tématech či shrnutí seminářů a workshopů a komplexní zprávy o výzkumu (např. o rozsahu problematiky a souvisejících nákladech a o současných politikách a praxi v oblasti prevence). Případové studie uvádějí příklady ze skutečného života, které ukazují, jak pracoviště řídí BOZP, a obsahují tipy pro praktické uplatňování preventivních opatření.

Nejnovější publikace

18/10/2021 4 strany

Muskuloskeletální poruchy: identifikace a prevence rizik...

Typ: Informační listy
21/07/2021 22 strany

Digitalizace práce: psychosociální rizikové faktory a...

Typ: Diskusní dokumenty

Dostupné publikace (58)

18/10/2021 Typ: Informační listy 4 strany

Muskuloskeletální poruchy: identifikace a prevence rizik pro ženy, migranty a pracovníky z řad LGBTI

Pracovní síla v Evropě je čím dál tím rozmanitější a na trhu práce roste podíl konkrétních skupin pracovníků, například žen, migrantů a pracovníků z řad LGBTI. Tento informační list upozorňuje na skutečnost, že uvedeným skupinám hrozí určitá rizika ve vyšší míře než ostatním...

Více
21/07/2021 Typ: Diskusní dokumenty 22 strany

Digitalizace práce: psychosociální rizikové faktory a muskuloskeletální poruchy související s prací

Digitalizace ekonomiky prostřednictvím práce na dálku, práce prostřednictvím platforem a mobilní práce založené na informačních a komunikačních technologiích změnila povahu práce. Když Evropu zasáhla pandemie COVID-19, byla zavedena opatření k omezení fyzického kontaktu a čím...

Více
21/06/2021 Typ: Diskusní dokumenty 18 strany

Návrat do práce po pracovní neschopnosti v důsledku muskuloskeletální poruchy v kontextu psychosociálních rizik při práci

Muskuloskeletální poruchy jsou jedním z nejčastěji hlášených zdravotních problémů ze strany pracovníků a jsou zodpovědné za významný podíl pracovních neschopností. Tento článek zkoumá dopad psychosociální ch rizik na návrat do práce s muskuloskeletální poruchou. Jeho závěrem je...

Více
88531-0.jpg
08/06/2021 Typ: Zprávy 9 strany

Shrnutí – Dlouhé omezené stání: dopady na zdraví a doporučení ohledně osvědčených postupů

Dlouhé stání ve stejné poloze s sebou nese zdravotní rizika , jako jsou muskuloskeletální poruchy a řada dalších potíží. Tato zpráva zkoumá, jak běžná je tato omezená pracovní poloha na evropských pracovištích a které jsou nejpostiženější profese a skupiny pracovníků. Rovněž se...

Více
08/06/2021 Typ: Zprávy 91 strany

Dlouhé omezené stání: dopady na zdraví a doporučení ohledně osvědčených postupů

Dlouhé stání ve stejné poloze s sebou nese zdravotní rizika , jako jsou muskuloskeletální poruchy a řada dalších potíží. Tato zpráva zkoumá, jak běžná je tato omezená pracovní poloha na evropských pracovištích a které jsou nejpostiženější profese a skupiny pracovníků. Rovněž se...

Více

Pages

Pages

1 - 5