You are here

Publikace

Mapování těla a rizik v rámci prevence muskuloskeletálních poruch

30/09/2020 Typ: Informační listy 8 strany

Tento informační list obsahuje přehled metod mapování těla a rizik a poukazuje na jejich využití při identifikaci a prevenci muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací. Uvádí seznam materiálů, které potřebujete k provedení mapování rizik nebo těla na pracovišti, a podrobné pokyny.

Zapojení zaměstnanců je pro úspěšné hodnocení rizik a jejich efektivní řízení zásadní. Metody mapování jsou interaktivní a jsou založeny na aktivní účasti zaměstnanců. Pobízejí je, aby se zamysleli, jaký vliv může mít práce na jejich zdraví, identifikovali případná rizika a navrhli praktická řešení. Výsledky mapování jsou cenným podkladem pro hodnocení a monitorování rizik.