You are here

Případové studie

Provedené úpravy a změny úkolů umožňující pracovníkovi z oblasti IKT zvládnout osteoartritidu kolene

27/07/2020 Typ: Případové studie 3 strany

Pracovník z oblasti informačních a komunikačních technologií, u kterého byla diagnostikována osteoartritida kolene, mohl nadále vykonávat svoji práci díky několika jednoduchým úpravám. Firma, pro kterou pracuje, si tudíž dokázala udržet odborníka, který je schopen školit ostatní.

Případová studie upozorňuje na provedené změny jeho pracovních povinností, jako bylo zrušení úkolů vyžadujících zvedání těžkých břemen nebo klečení a přesun na čistě kancelářskou práci. Kromě toho dochází k závěru, že klíčovou úlohu v tom, že si zaměstnanec udržel svoji práci, sehrála firemní politika práce na dálku, která mu umožnila pracovat z domova vždy, když se jeho stav zhoršil.

Jednoduché pomůcky, jako náhlavní souprava s Bluetooth, mu umožnily pohybovat se během hovorů se zákazníky a pomohly mu jeho stav zvládat.

  • Stáhnout v: