You are here

Praktické nástroje a pokyny

Praktické nástroje a pokyny

Naše snadno použitelná databáze obsahuje celou řadu praktických nástrojů a pokynů, které byly vypracovány na úrovni EU i jednotlivých států s cílem zjednodušit pracovištím hodnocení muskuloskeletálních poruch a řízení souvisejících rizik.

Mezi zdroje, které pokrývají celou řadu odvětví, druhů rizik a preventivních opatření, patří případové studie i vizuální materiály. Některé jsou konkrétně zaměřeny na určité skupiny zúčastněných stran, například na zaměstnance nebo vedoucí pracovníky, a některé jsou určeny k tomu, aby pomáhaly řídit muskuloskeletální poruchy u konkrétních skupin pracovníků. Tyto zdroje je možné filtrovat podle uvedených skupin a celé řady dalších kritérií, takže bez problémů naleznete přesně to, co hledáte.