You are here

Případové studie

Uplatnění preventivních opatření v praxi na pracovišti dobře popisuje řada případových studií, které vydávají buď samotné podniky nebo veřejné instituce a úřady, průmyslová sdružení a odborové svazy. Tyto instituce své případové studie vydaly souborně na různých úrovních co do podrobnosti a formátů. Některé představují krátké příběhy o dosažených úspěších, jiné podrobně rozebírají různé aspekty snižování rizik, jakož i technologické a finanční stránky dotčených praktických řešení. Popisují dokonce i různé životní cykly (tj. věnují se rizikům, která nebezpečné látky představují po celý životní cyklus, od suroviny až po odpad). Existují v různých formátech od snadno čitelných a srozumitelných informačních dvojstránek až po rozsáhlé technické popisy. K novým formátům patří podpůrná videa, a publikace jsou také čím dál častěji dostupné ve více než jednom jazyce.

Zobrazeno 1 - 5 z 25
02/11/2019
84169-0.jpg
Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019
Oceněná organizace 

Slovinská výrobní společnost Gorenje, d.d, přistupuje k identifikaci a odstraňování rizik souvisejících s nebezpečnými látkami...Více

PDF Případové studie Stáhnout v
02/11/2019
84174-0.jpg
Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019
Oceněná organizace 

Svařování je jedním z nejčastěji prováděných úkonů ve zpracovatelském průmyslu. Vystavuje však stovky tisíc pracovníků riziku...Více

PDF Případové studie Stáhnout v
02/11/2019
84159-0.jpg
Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019
Oceněná organizace 

Pracovníci v zemědělství mohou být vystaveni škodlivému prachu z půdy tvořenému krystalickým oxidem křemičitým, který...Více

PDF Případové studie Stáhnout v
02/11/2019
84157-0.jpg
Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště za období 2018–2019
Oceněná organizace 

Respirabilní krystalický oxid křemičitý je karcinogenní látka, která je velmi častým rizikem na staveništích....Více

PDF Případové studie Stáhnout v
02/11/2019
84163-0.jpg
Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště za období 2018–2019
Oceněná organizace 

Na pracovištích se stávají běžnější nanomateriály, protože společnosti stále více využívají mnoha jejich výhod. Není jasné, jak...Více

PDF Případové studie Stáhnout v

Pages