You are here

Soubor nástrojů kampaně

Kampaň „Prevence pracovních rizik vyplývajících z pracovních strojů a zařízení“

Organizace: 
ACT
Země: 
Portugalsko
Popis: 

Kampaň „Prevence pracovních rizik vyplývajících z pracovních strojů a zařízení“ nastavuje minimální úroveň ochrany pro bezpečnost pracovníků a přispívá k volné a spravedlivé hospodářské soutěži na vnitřním trhu.

Prevention of Occupational Hazards from Work Machinery and Equipment Campaign