You are here

Soubor nástrojů kampaně

První mezinárodní konference Partnerství pro evropský výzkum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (PEROSH) o prodloužení pracovního života

Organizace: 
Národní výzkumné středisko pro pracovní prostředí + Partnerství pro evropský výzkum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (PEROSH)
Země: 
Dánsko
Popis: 

První mezinárodní konference partnerství PEROSH o prodlužování pracovního života byla uspořádána ve prospěch institucí zapojených do partnerství PEROSH a jejich blízkých spolupracovníků. [HK1] Cílem této konference bylo sdílet znalosti a motivovat k vytváření sítí v rámci institucí zapojených do partnerství PEROSH v souvislosti s tématem prodloužení pracovního života.