You are here

Materiály kampaně

Průvodce kampaní - Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž

20/04/2020 Typ: Propagační materiály / materiály ke kampani 36 strany

V tomto průvodci kampaní Zdravé pracoviště na období 2020–2022 pořádané agenturou EU-OSHA naleznete vše potřebné pro zapojení do kampaně, včetně důležitých dat a odkazů na užitečné zdroje. Muskuloskeletální poruchy související s prací jsou u pracovníků v Evropě velmi časté. Pro zaměstnavatele by měla být nejvyšší prioritou prevence a řízení těchto poruch.

Průvodce, který obsahuje případové studie a praktické návrhy, vysvětluje, jak je spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli důležitá pro vytvoření silné kultury prevence rizik. Zabývá se také důležitostí včasného přijetí opatření a poskytnutí pomoci zaměstnancům s muskuloskeletálními poruchami při návratu do práce. Upozorňuje, že je třeba zvážit, kdo je obzvláště ohrožen, a proč je důležité podporovat dobré muskuloskeletální zdraví již od raného věku.