You are here

Publikace

Prevence muskuloskeletálních poruch při práci na dálku

15/02/2022 Typ: Informační listy 4 strany

Pandemie COVID-19 zrychlila rostoucí trend práce na dálku. Práce z domova přináší určité výhody, například úsporu času při dojíždění do práce. Provází ji však také prodloužení doby sezení, větší sociální izolace od kolegů a obtíže spojené s odpojením se od práce.


Tento informační list vysvětluje, proč to může mít nepříznivý dopad na zdraví osob pracujících na dálku a přispívat k rozvoji muskuloskeletálních poruch nebo k jejich zhoršení. Přináší celou řadu tipů pro pracovníky a zaměstnavatele pro vytvoření pohodlné a zdravé domácí kanceláře a rad, jak při práci na dálku zůstat aktivní.

  • Stáhnout v: